Deniz Çöpü Eylem Formu İstanbul’da Yapılıyor

07 Ekim 2022 20:17 Çevre
resimler-haber/deniz_çöpü_karadeniz-forumu.webp
google news

Horizon 2020 tarafından finanse edilen Black Sea CONNECT projesi kapsamında 14 ve 15 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul'da hibrit formatta “Deniz Çöpü Ortak Eylem Forumu” başlıklı çok önemli bir etkinlik düzenleniyor.

Bu etkinlik 5 ana oturum etrafında yapılandırılmıştır:

Politika Oturumu; Okyanus görevi, Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı, Ortak Denizcilik Gündemi ve daha geniş politika çerçevesine bağlantılar;

Karadeniz'de Deniz Çöpü Kirliliği;

Plastik Dönüşümü;

İyi Uygulamalar;

Yuvarlak Masa Tartışması;

2 günlük bir etkinliğin temel amacı, sınıraşan düzeyde ortak bir yaklaşıma yönelik tüm eylemleri en iyi şekilde koordine etmek ve Karadeniz'deki deniz çöpü kirliliği konusunda gelecekteki en modern eylemlerin önünü açmak için mevcut ve yeni girişimler ve projeler için halihazırda yürürlükte olan eylemleri sunmaktır.

Etkinlik, tüm Karadeniz ülkelerinden bakanlıkları, bölge liderlerini, araştırma ve teknoloji genel sekreterlerini, araştırma, finansman ajanslarını, su yöneticilerini ve ilgili şirketleri ve STK'ları dahil etmek amacıyla Karadeniz ülkeleri ve Avrupa'dan ilgili bilim insanlarına, politika yapıcılara ve endüstriye açıktır.  

Detaylı bilgi ve katılım linki Black Sea CONNECT Forumu

Black Sea CONNECT projesi, Avrupa Komisyonu (AK) tarafından desteklenen ve ülke tarafından atanan uzmanlar, paydaşlar ve çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlardan oluşan daha geniş Karadeniz Mavi Büyüme Girişimi'ni bilimsel, teknik ve lojistik olarak destekleyecek önemli bir U2020 koordinasyon ve destek eylemidir.

Black Sea CONNECT projesi, Karadeniz için akademi, finansman kuruluşları, endüstri, politika ve toplumdan paydaşlara temel Karadeniz sorunlarını birlikte ele almaları, Karadeniz bölgesinin mavi büyümesini ve ekonomik refahını teşvik etmeleri, kritik destek sistemleri ve yenilikçi araştırmalar oluşturmaları ve altyapı ve eğitim ve kapasite geliştirmeyi geliştirmek için rehberlik edecektir.

Kaynak
Black Sea CONNECT