Gıdalarla Temasta Kullanılan Geri Dönüştürülmüş Plastik Malzemelere İlişkin AB’nin Yeni Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

12 Ekim 2022 13:17 Ekonomi
resimler-haber/B_IMG_4424.webp
google news

Avrupa Komisyonu, Gıda Güvenliğini Sağlamak için gıdalarla temasta kullanılan geri dönüştürülmüş plastik malzemeler ve eşyalara ilişkin yeni kurallar getirdi.

Komisyon, 2018'de, plastik kirliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için Birlik düzeyinde eylem için temel taahhütler sunan döngüsel bir ekonomide plastikler için bir Avrupa stratejisini kabul etti.

Birlik'teki plastik geri dönüşüm kapasitesini genişletmek ve plastik ürünlerde ve ambalajlarda geri dönüştürülmüş içeriği artırmak için çaba göstermektedir. Plastik ambalaj malzemelerinin büyük bir kısmı gıda ambalajı olarak kullanıldığından, politika ancak gıda ambalajlarındaki geri dönüştürülmüş plastik içeriğinin artması durumunda hedeflerine ulaşabilir.

Gıdalarla temas etmesi amaçlanan geri dönüştürülmüş plastik malzemeler ve eşyalara ilişkin 2022/1616 sayılı Komisyon Yönetmeliği (AB), 10 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelik aşağıdaki etkilere sahip olacaktır:

(AB) 282/2008 sayılı Yönetmelik artık yürürlükte olmayacak;

Ulusal mevzuata tabi olarak geri dönüştürülmüş plastik Gıda ile Temas Eden Malzemelerin kullanılması artık mümkün olmayacak;

Plastik girdinin toplanması ve sınıflandırılması, dekontaminasyonu ve dönüştürülmesi de dâhil olmak üzere geri dönüştürülmüş içerikli plastiğin piyasaya arzına doğrudan uygulanabilir hale gelen ve kalite kontrolü, dokümantasyon ve etiketlemeyi de etkileyen özel kurallar olacak;

Geri dönüşümcüler ve geri dönüşüm tesislerini içeren bir Birlik kaydı oluşturulacak ve bir web sitesinde yayınlanacak;

Mekanik geri dönüşüm, kapalı ve kontrollü bir ürün zincirinden ürünlerin geri dönüşümü, geri dönüştürülmüş plastiğin işlevsel bir bariyer arkasında kullanılması ve kimyasal geri dönüşüm biçimleri dâhil olmak üzere her türlü geri dönüştürülmüş plastik ve geri dönüşüm teknolojileri Yönetmelik kapsamında olacak;

Yeni geri dönüşüm teknolojileri ve geri dönüşüm süreçlerinin değerlendirilmesi için geçerli yeni kurallar uygulanabilir hale gelecek.

Kaynak
AB