Mahmudiye Kalyonu, Efsane Gemi

29 Mart 2021 00:55 Kültür/Sanat
resimler-haber/Efsane_Gemi_Mahmudiye_Kalyonu.jpg
google news

XIX. yüzyılda devrinin en büyük harp gemisi unvânına sahip olan üç ambarlı Mahmudiye kalyonu inşa edildiği 1829 yılından fesih kararının alındığı 1874 yılına kadar yaklaşık kırk beş yıl boyunca, baş tarafında kükreyen aslanı ve azametli görüntüsüyle Türk sularında seyretmiştir.

Mahmudiye kalyonunun askerî anlamdaki en büyük başarısı; Rusya-Osmanlı ve müttefik devletler arasında vuku’ bulan 1853–1856 Kırım Savaşı’nda müttefik devletlerin gemileriyle birlikte Rus donanmasının savaştaki üssü durumunda bulunan Sivastopol’un bombardımanında yer alması olmuştur.

Sivastopol bombardımanındaki başarısının ardından halk tarafından “Gazi” unvânı verilen Mahmudiye, deniz tarihimizin destanlaşan gemileri arasında yerini almıştır. Mahmudiye sevgisi; halk ağzında söylenegelen hikayelere, efsanelere ve halk sanatına yansımıştır. Geminin hem döneminde hem de daha sonra pek çok resmi yapılmıştır.

Kaynak: İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı Piri Reiş Araştırma Merkezinde De.Me. Hacer BULGURCUOĞLU tarafından hazırlanan “Türk Deniz Harp Tarihinde İz Bırakan Gemiler, Olaylar ve Şahıslar” adlı serinin ikinci kitabı olan “Efsane Gemi Mahmudiye Kalyonu” adlı kitaptan özetlenerek hazırlanmıştır.