Milli Uzay Programı Nedir?

05 Mart 2024 22:14 Bilim
resimler-haber/uzay.webp
google news

Türkiye Uzay Ajansı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşudur. Ajans 13.12.2018 tarihli ve 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kurulmuştur.

Milli Uzay Programı Milli Uzay Ajansı bünyesinde 18-19 Şubat 2019 tarihlerinde Kocaeli’de yapılan Milli Uzay Programı Çalıştayı ile başlatılmıştır. Milli Uzay Programı, Dünya’daki gelişmeleri dikkate alarak, ülkemizdeki mevcut potansiyeli değerlendirmek üzere ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyonunu, stratejilerini, hedeflerini ve projelerini, koordineli ve entegre olarak yürütülmesine yönelik hazırlanmış kapsamlı bir projedir.

Milli Uzay Programı, Dünya’daki gelişmeleri dikkate alarak, ülkemizdeki mevcut potansiyeli değerlendirmek üzere ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyonunu, stratejilerini, hedeflerini ve projelerini, koordineli ve entegre olarak yürütülmesine yönelik hazırlanmıştır.

Uzay Programının Amaçları

•    Ülkemizde uzay teknolojileri alanındaki ihtiyaçlar ve yetenekler çerçevesinde öne çıkacak teknolojilerin ve altyapıların geliştirilmesi,

•    Ülkemizin dışa bağımlığının azaltılması,

•    Uzay teknolojilerinin ülkemizin kalkınmasında bir araç olarak kullanımı için planlanması,

•    Uzay alanında mevcut teknolojilerin ve başarıların milli teknolojiler ile daha ileriye taşınması,

•    İnsanlığın bilimsel bilgi ve tecrübesine katkı sağlanması,

•    Başta gençler olmak üzere ülkemiz insanının uzay farkındalığının artırılması.

Milli Uzay Programının Önemi

•    Uzay programları ülkeler açısından oldukça maliyetlidir. Ama elde dilen kazanç, güç ve itibar bu maliyetlere katlanma konusunda motivasyon unsurudur. Uzay faaliyetleri devletlere hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük bir itibar kazandırmıştır.

•     Ülkelerin uzay programları, ülkelerin coğrafi konumunun değerine, teknolojik yetkinliklerine, ülkenin ekonomik kapasitesine, uluslararası işbirlikleri kabiliyetlerine, ekonomik çarpanlara ve uluslararası itibarına önemli katkılar yapmaktadır.

•    Uzay çalışmaları inovasyonu körüklemekte, farklı sektörlerde kullanılabilecek yeni teknolojilerin ve icatların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu açıdan uzay programları sadece uzay alanı kısıtlı olmayıp, bütün sektörlerde verimlilik ve istihdam artışı sağlamaktadır.

•    Günümüzde uzay çalışmalarının getirdiği saygınlık halen önemli olmakla birlikte elde edilen ekonomik faydalarda göz önüne alınarak uzay programları oluşturulmaktadır. Uzay çalışmaları sadece itibar olmaktan çıkmış, insanların yaşamlarına dokunan ve değer üreten faaliyetlere dönüşmüştür.

•    İnsanların yaşamları artık uzay çalışmaları ile daha kolaylaşmaktadır.

•    Kabiliyetleri yüksek küçük uyduların yapılması ile birlikte uzaktan algılama başta tarım olmak üzere pek çok alanda üretim süreçlerini daha verimli hale getirmeye başlamıştır.

•    Özelikle uzaktan algılama uydularının sağladığı olanaklar ile doğal kaynaklar, ulaşım ağları, şehirler ve tarım alanları gerçek zamanlı olarak takip edilebilmekte ve ulusal savunma içinde önemli bilgiler toplanabilmektedir.

•    Haberleşme uyduları iletişim ve televizyon yayını alanında etkin hizmet vermektedir. Ayrıca yakın gelecekte hızlı internet dünyanın her noktasından uydular aracılığıyla sağlanacaktır.

•    Dünyanın her noktasına konum ve zaman bilgileri uydular aracılığıyla hızlı ve yüksek doğrulukta sağlanmaktadır.

Kaynak

MUA