Mor Haritam Uygulaması

17 Temmuz 2022 15:33 Gündem
resimler-haber/mor_haritauygulaması_3.webp
google news

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi yaptığı açıklamada: “Toplumsal cinsiyete duyarlı interaktif bir araç olan Mor Haritam uygulaması hayata geçirildiğini” bildirdi. UN Women Mor Haritam uygulaması ile kadınların güvenlik, gündüz bakımevleri, sosyal yardımlar gibi çeşitli ihtiyaçlara kolay ulaşmasını amaçlıyor.

Ankara ve Eskişehir’de uygulanmaya başlanan Mor Haritam uygulaması kadın merkezleri, sosyal yardımlar, gündüz bakımevleri gibi hizmetleri göstermektedir. Uygulandığı yerde belediyeye doğrudan geri bildirim verilmesine imkan tanıyarak kadınlar için yaşamı daha eşit ve daha güvenli hale getirilmesini hedefliyor.

Mor Haritam tanıtım toplantısında açılış konuşması yapan UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova şunları söyledi: “Mor Haritam yerel düzeyde toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet sunumunu iyileştirmek için örnek bir araç. Kentsel haklarını kullanan tüm insanların farklı ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaç ve haklara toplumsal cinsiyete duyarlı çözümler geliştirmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için atılması gereken önemli adımlardır.”

Mor Haritam uygulamasından elde edilen verileri kullanarak toplumsal cinsiyete duyarlı yani toplumdaki herkesin farklı ihtiyaç ve beklentilerine, önceliklerine göre yeni hizmetler geliştirmeyi planlıyor. Haritada kadın muhtarlar ve kadın meclis üyelerinin yanı sıra Riskli Bölgeyi Bildir sekmesi de yer alırken, vatandaşlar bu sekme üzerinden yaşadıkları bölgedeki güvenli hissetmedikleri yerleri ve sorunları da belediyeye bildirebiliyor.

UN Women Türkiye Program Yöneticisi Duygu Arığ şunları söyledi: “Yerel yönetimler eşit bir dünya için temel oluşturma ve kapsayıcı toplumlar inşa etme konusunda önemli bir rol oynuyor. UN Women, tüm dünyada yerel yönetimleri, kadınlar ve kız çocukları için daha erişilebilir, ihtiyaç temelli ve katılımcı bir şekilde planlanan hizmetler sunmak konusunda desteklemektedir. Kadınların kamusal yaşama eşit ve güvenli bir şekilde katılabildiği daha kapsayıcı bir dünya için Mor Haritam’ı katılımcı bir araç olarak yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. ”

UN Women, Türkiye’de diğer belediyeler tarafından da kullanılması için haritayı tanıtmaya ve toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet sağlamada belediyelere destek vermeye devam etmeyi hedefliyor.

Mor Haritam, İsveç tarafından İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla fonlanan ve BM Kadın Birimi Türkiye tarafından yürütülen “Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” kapsamında tasarlanmıştır.

Kaynak

UN Women