Türkiye'de Hayvan Hakları ve Beklenen Kanun Tasarısı

22 Mayıs 2021 23:27 Gündem
resimler-haber/kedi-moren-kapak-.jpg
google news

Ankara'da bir barınakta meydana gelen yeni doğum yapmış bir anne köpeğe saldırı vakası üzerine sosyal medyada mecliste halen görüşülmekte olan Hayvan Hakları Kanun Tasarısı yeniden gündem oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Av. Mansur Yavaş, twitterda sesi çıkmayan can dostlarımızın sesi olacağız, olayın takibindeyiz sözleriyle bir paylaşımda bulundu. 

TÜRKİYE'DE MEVCUT HAYVAN HAKLARI

Şuanda mevcut yürürlükte olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki hükümler hayvan haklarının çerçevesini ve kapsamını ortaya koymakta. Türk hukuk sisteminde hayvanlar mal olarak nitelendiriliyorlar. 

Kanun'un Yasaklar başlıklı 14.maddesinde hayvanlara insanlar tarafından gerçekleştirilmesi yasaklanmış eylemler maddeler halinde sayılıyor.  Bu maddedeki dikkat çeken ve medyada yer eden suçları içeren fıkralar ise şöyle:

 a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek

b) Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak.

e) Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunmak.

h) Tıbbî gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına veya havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek sunî müdahaleler yapmak, yabancı maddeler vermek.

ı) Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve yeni ana iken çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda barındırmak

j) Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak, yasaktır. 

Kanunlarda yasak olarak tanımlanın her fiilin suç teşkil etmediği bir gerçek. Bazı fiiler hukuken Kabahat niteliği taşıyorlar. Kabahatler toplum düzenini rahatsız eden, haksız davranışlar olarak tanımlanıyor ve Kabahatlar Kanunu'na göre yaptırımları çok büyük bir oranda idari para cezası oluyor. Şuan uygulanmakta olan Hayvanları Koruma Kanunu, yasaklı olan davranışları kabahat olarak nitelendiriyor ve aykırı davranışlarda bulunulması halinde ceza olarak idari para cezası hükmedileceğini düzenliyor. 

İdari para cezasını düzenleyen 28. md'ye göre yukarıda belirtilen davranışlara uygulanacak idari para cezalarının miktarı ise 300 TL. 

HAYTAP “Hayvan Hakları Aktif Güç Birliği Platformu” 

Hayvan hakları konusunda faaliyet gösteren çeşitli derneklerin bir araya gelerek oluşturduğu bir sivil toplum örgütüdür. Hayvanların haklarının ihlal edilmesi durumunda kamuoyunu bilinçlendirme, ihlallerin önüne geçilmesi için hukukî yolları kullanma, ilgili yasaların değişmesi ve daha iyi bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli resmî görüşmeleri ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütme misyonu ile hareket etmededir. 

HAYTAP Resmi Site

Haytap Yeni Yasa Taslağına İtirazlar

Mevcut Kanun Metni