Yaylalara Çıkış 1 Haziran’da Başlayacak

01 Nisan 2021 19:35 Gündem
resimler-haber/1_moren_haber_çepni_koyunu1.jpg
google news

Bayburt Valiliği İl Mera komisyonundan yapılan açıklamada “Mera Kanunu gereği Bayburt İlindeki mera, yaylak, kışlak ve otlakların; tespit, tahdit, tahsis işlemleri ile ihtiyaç fazlası mera, yaylak, kışlak ve otlakların her türlü kiralama işlemleri ve otlatma planlarının uygulanması İl Mera Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir” denilmiştir.

Açıklamada “İlimizde 2021 yılı otlatma mevsimi meralarda 01 Mayıs 2021-31 Ekim 2021, yaylaklarda 01 Haziran 2021-30 Eylül 2021 tarihleri arasındadır. Bu tarihlerden önce mera ve yaylaklara çıkılmayacak, bu tarihlerden sonra mera, yaylak ve kışlaklarda otlatma yapılmayacaktır. Yıl içerisinde iklim koşullarındaki olağan dışı değişmeler durumunda otlatma mevsimi başlangıç ve bitiş tarihleri İl Mera Komisyonunun alacağı karar ile belirlenebilecektir” denilmiştir.

Ayrıca açıklamada “Tespit, tahdit, tescil ve tahsis çalışmaları henüz tamamlanmaması nedeniyle 2021 yılında ilimizde mera, yaylak, kışlak, umuma ait çayır ve otlakıyelerin il dışından gelen göçerlere (sürü sahiplerine) kiralama işlemi yapılmayacaktır” denildi.

Kaynak: Bayburt Valiliği