İşsizlik ödeneği nasıl alırım? İşsizlik sigortası nedir?

29 Mart 2021 22:38
resimler-makale/işkur.png
google news

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre;  işsizlik sigortası bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan zorunlu bir sigortadır.
Çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden kişi; işten ayrılma bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin (iş sözleşmesinin)  feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 içinde İŞKUR’a doğrudan veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr’nin  kullanıcı portalı üzerinden başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek şartıyla işsizlik sigortasından yararlanabilir.
İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır. Nüfus cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneği alınabilir.