Suyun DNA'sı

21 Eylül 2022 20:14
resimler-makale/su_DNA_1-7293.webp
google news

Su, dünyanın en değerli kaynaklarından biridir. Hepimizi birbirine bağlar ve yaptığımız her şey için gereklidir. Su ayrıca tarım, hayvancılık ve balıkçılık için hayati öneme sahiptir ve gıda üretimi, beslenme güvenliği ve sağlığın anahtarıdır.

Yine de, Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü (FAO)'nun Gıda ve Tarım için Dünyadaki Toprak ve Su Kaynaklarının Durumu hakkındaki son raporuna göre, küresel su kalitesi endişe verici bir oranda bozulmakta ve dünyadaki toprak ve su kaynakları kırılma noktasındadır.

Küresel olarak, atık suyun yaklaşık yüzde 80'i yeterli arıtma yapılmadan çevreye deşarj ediliyor ve Latin Amerika, Afrika ve Asya'daki tüm nehirlerin, deltaların ve yan kolların üçte biri patojenlerle ciddi şekilde kirleniyor ve milyonlarca insanın sağlığını riske atıyor.

Su kalitesi aynı zamanda gıda kalitesini de etkiler ve üretimden tüketime kadar tüm tedarik zinciri boyunca yönetilmesi önemli bir unsurdur. Gıda kaynaklı hastalıklar genellikle kalitesiz sudan kirlenmiş gıdaların tüketilmesinin bir sonucudur.

Temiz suya ve güvenli, besleyici gıdaya erişim temel bir insan hakkı olmasına rağmen, her yıl dünya çapında 420.000'den fazla insan ölüyor ve yaklaşık 600 milyon insan - neredeyse onda biri - kontamine gıdaları yedikten sonra hastalanıyor. Kirlenmiş gıda, sosyoekonomik gelişmeyi engeller, sağlık sistemlerine aşırı yük bindirir ve ekonomik büyümeyi ve ticareti tehlikeye atar.

Önleme, tedavi etmekten daha iyidir ve su kalitesi ve gıda güvenliği riskleri en iyi şekilde çiftlik düzeyinde eş zamanlı olarak ele alınır. Su kalitesini gıda güvenliği bağlamında yönetmek, sudaki zararlı patojenlere maruz kalmayı ve sonuçta ortaya çıkan gıda arzını azaltacaktır.

FAO, Tek Su Tek Sağlık programı aracılığıyla, kaynağında gıda kontaminasyonunu önlemek için patojenlerin genomlarını incelemek ve sudan gıdaya giden yollarını izlemek için Tüm Genom Dizilimi (WGS) gibi teknolojilerin kullanımını genişletiyor. Program, su kalitesini gıda güvenliği konularına dahil ederek ve bu sürece genomik gözetim uygulayarak, ülkelerin su ve gıda kalitesini entegre bir konu olarak ele almalarını sağlıyor.

Kaynak
FAO