13. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu

08 Kasım 2023 22:10 Ekonomi
resimler-haber/KARADENİZ_SEMPOZYUMU_lwK7QRv.webp
google news

Krizlerdeki Karadeniz: istikrarsız bir ortamda zorluklar ve fırsatlar.

“Krizlerdeki Karadeniz: İstikrarsız Bir Ortamda Zorluklar ve Fırsatlar” başlıklı 13. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu, Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi (ICBSS) tarafından 2 Kasım 2023 tarihinde Atina'da başarıyla gerçekleştirildi.

On üçüncü edisyonunda ve muazzam bölgesel gelişmelerin ortasında, 13. IBSS, bölgesel ve uluslararası paydaşların ekonomik, jeopolitik ve çevresel perspektiflerle ilgili olarak Karadeniz bölgesindeki fırsatları ele almak ve zorlukları hafifletmek için bölgesel bir tepki konusunda fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir diyalog platformu sağladı. İklim krizinin etkisini ve daha geniş Karadeniz bölgesinde artan jeopolitik istikrarsızlığı hafifletmek için bölgesel işbirliğinin ve daha yakın politika-bilim-işletme etkileşiminin önemine özel vurgu yapıldı.

Sempozyumun açılışını yapan ICBSS Genel Müdürü Sayın Georgios MITRAKOS, halihazırda Karadeniz Bölgesi'ni hem sınırları içinde hem de ötesinde etkileyen insan kaynaklı ve doğa kaynaklı çok sayıda krizin etkisine dikkat çekti. Sayın Mitrakos, bölgesel krizlerin etkilerini hafifletmek ve daha iyi bir gelecek için fırsatlardan yararlanmak amacıyla KEİ kurumlar ailesinin bilgi sağlama ve ortak eylemleri kolaylaştıracak sinerjileri mümkün kılma yönündeki çabalarını vurguladı.

Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi'nin (ICBSS) 25. Yıldönümü münasebetiyle ICBSS Genel Müdürü Sayın George MITRAKOS'a KEİ PERMIS Genel Sekreteri H.E. Büyükelçi Lazăr COMĂNESCU, tarafından kendisine onur plaketi verilmesi özellikle dikkat çekicidir.

Politika, iş dünyası, akademi ve sivil toplumdan önde gelen uzmanların yer aldığı üç interaktif panel, üç ana düğüme; bölgesel işbirliği, ekonomik kalkınma, iklim değişikliğine odaklanan tartışmayı ortaya çıkarmanın bir aracı olarak hizmet etti.

Moderatörlüğünü ICBSS Genel Müdürü Sayın Georgios MITRAKOS'un yaptığı Panel 1'de, bölgesel işbirliğinin önemi ve kurumların karşılıklı anlayış oluşturma ve diyaloğu teşvik etmedeki rolü hakkında fikir alışverişinde bulunan bölgesel örgüt ve düşünce kuruluşlarının temsilcileri ağırlandı.

Seçkin panelistler KEİ PERMIS Genel Sekreteri Sn. Amb. Lazăr COMĂNESCU, KEİPA Genel Sekreteri Sn Asaf HAJIYEV,  OECD İstanbul Merkezi Başkanı Sn. Achraf BOUALI, Macaristan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (HIIA) Başkanı Sn. Gladden PAPPIN, ve İtalyan EURISPES Enstitü Genel Sekreteri Sn. Marco RICCERI, bölgesel zorluklara yanıt vermek ve dayanıklı sinerjileri sürdürmek için ülkeler ve paydaşlar arasındaki işbirliğinin, korelasyonun ve koordinasyonun önemini vurguladı.

Devamında CPMR Balkan ve Karadeniz Komisyonu İcra Sekreteri Sn. Stavros KALOGNOMOS'un moderatörlüğünde gerçekleşen 2. Panel, akademi ve kurum temsilcilerini ağırladı.

Romanya Diplomatik Enstitüsü Analiz Bölümü Direktörü Dr. Dragoş MATEESCU, Yunanistan Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Bayan Lina TSALTAMPASI, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Politika ve Strateji Başkanı (BSTDB) Bay Panayotis GAVRAS ve Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Liman Yönetimi ve Nakliye Bölümü Profesörü Dr. Dimitris GAVALAS, bölgesel ekonomik işbirliğinin mevcut durumunu ve geleceğe yönelik Karadeniz'in bölgeleri birbirine bağlayan önemli koridor rolüyle ilgili olarak perspektiflerini bölgesel ekonomik işbirliğinin rolüyle ilgili olarak tartıştı.

Panalde, kadın girişimciliğinin potansiyeline ve kalkınmanın değerli bir itici gücü olarak kadınların rolüne özellikle vurgu yapıldı.

Panel 3'ün moderatörlüğünü CLIMAZUL’dan Çevre Analisti Thanos SMANIS gerçekleştirdi. Sivil toplum ve akademi dünyasından üç ünlü uzman, Cinsiyet uzmanı ve 'Women On Top' Kurucu Ortağı Bayan Stella KASDAGLI, Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı uzmanı ve Resilient Planet Direktörü Bayan Cristina SARRIS ve Türkiye’den İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Yardımcı Doçent Dr. Najiba MUSTAFAYEVA, iklim değişikliğinin çevre ve bölgelerdeki insanların geçim kaynakları üzerindeki yıkıcı etkilerine yönelik politika ve bilim odaklı çözümleri tartıştı.

Etkinliğin kapanışında, En-ROADS İklim Çözümleri Simülatörünü kullanarak izleyicileri kanıta dayalı politika oluşturmaya yönelik bir öngörü egzersizine dahil eden Bayan Cristina SARRIS tarafından özel bir etkileşimli oturum düzenlendi.

13. IBSS, Karadeniz ve Avrupa ülkelerinden politika yapıcılar ve politika uygulayıcı paydaşlar, araştırmacılar, iş dünyası, akademi ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan yetmiş bölgesel ve uluslararası paydaş için diyalog merkezi olarak hizmet verdi.

ICBSS Hakkında:

Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi (ICBSS), 1998 yılında kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kuruldu. O zamandan beri ikili bir işlevi yerine getirdi. Bir yandan bağımsız

Daha geniş Karadeniz bölgesine odaklanan araştırma ve eğitim kurumu. Öte yandan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) ve düşünce kuruluşunun ilgili organıdır. Bu nedenle, ICBSS uygulamalı, politika odaklı araştırmaları sürdürmekte, hem kendi sınırları içinde hem de dışında Karadeniz bölgesi hakkındaki bilgiyi teşvik etmekte ve KEİ üye devletleri ile uluslararası ortakları arasında çok taraflı işbirliğini teşvik etmek amacıyla politika tavsiyeleri sunmaktadır.

Genel Müdür: Sn. Georgios Mitrakos

Kaynak

ICBSS