AB Balıkçılık Kontrol Sistemi Büyük Oranda Yenileniyor

09 Ocak 2024 19:35 Ekonomi
resimler-haber/ab_balıkçılık_kontrolü.webp
google news

Avrupa Birliği (AB) Denizcilik ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Güçlendirilmiş bir kontrol sistemine yönelik yeni kuralların 9 Ocak 2024 Salı günü yürürlüğe girdiğini” bildirildi.

Açıklamaya göre gözden geçirilen kurallar, hem AB gemileri hem de AB sularında balıkçılık yapanlar için balıkçılık faaliyetlerinin kontrol edilme şeklini modernleştiriyor.

Aşırı avlanmanın önlenmesine, daha etkili ve uyumlu bir balıkçılık kontrol sisteminin oluşturulmasına ve farklı deniz havzaları ve filolar arasında eşit şartlar sağlanmasına yardımcı olacaklar.

Revize edilen AB balıkçılık kontrolü yönetmeliği, balıkçı teknelerinin kontrolüne ilişkin kuralların çoğunu, onları teknolojik gelişmelere uygun hale getirmek ve AB balıkçılığını daha sürdürülebilir kılmak amacıyla güncelliyor. 

Ana değişiklikler, mevcut en iyi teknolojinin kullanılması ve kuralları ihlal edenlerin cezalandırılması yoluyla balıkçılık faaliyetlerinin daha iyi izlenmesi ve avların izlenebilirliği ile ilgilidir. 

Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Virginijus Sinkevičius şunları söyledi:

Gözden geçirilen balıkçılık kontrol sistemi, beş yıllık müzakerelerin sonucudur. Bununla birlikte, değerli deniz kaynaklarımızın daha iyi korunmasını ve balıkçılık kontrol kurallarının ağdan tabağa kadar tüm zincir boyunca daha iyi uygulanmasını sağlamak için balıkçılık faaliyetlerinin izlenme şeklini önemli ölçüde güncelliyoruz.

Yeni hükümler, AB balıkçılığı için daha uyumlu bir balıkçılık kontrol sistemi sağlayacak ve aşağıdaki yollarla deniz kaynaklarını daha iyi koruyacaktır:

  • Yasa dışı, kayıt dışı ve düzenlenmemiş balıkçılığa karşı güçlendirilmiş mücadele (IUU)
  • Tam dijitalleşmeye, yeni teknolojilere ve modern veri yönetimine geçişi kapsıyor.

Balıkçılık faaliyetlerinin kontrolü - ağdan tabağa - coğrafi konum ve elektronik raporlamanın boyutlarına bakılmaksızın tüm balıkçı teknelerine kademeli olarak genişletilmesi ve belirli rekreasyonel balıkçılıkta av kayıt ve raporlamasının zorunlu hale getirilmesi yoluyla tamamen dijitalleştirilecektir.

Tüm balıkçı tekneleri bir gemi takip sistemi (VMS) aracılığıyla takip edilecek ve tüm avların elektronik araçlarla kaydedilmesi gerekecek.

Balıkçıların yükünü hafifletmek için mobil cihazlardaki uygulamalar gibi kullanıcı dostu araçlar kullanılacak.

İlk defa, tedarik zinciri boyunca tam dijital izlenebilirlik zorunlu olacak ve böylece yetkililerin yasa dışı balıkçılıkla daha etkili bir şekilde mücadele edebilmesi sağlanacak. Sistem, taze, dondurulmuş ve su ürünleri için zorunlu olacak ve tüketicilere menşei hakkında daha fazla bilgi sağlayarak, konserve ürünler gibi işlenmiş balıkçılık ürünlerini de kapsayacak şekilde kademeli olarak genişletilecektir. Bu kurallar ithal olanlar da dahil olmak üzere tüm balıkçılık ürünlerine uygulanacaktır.

Yeni AB kontrol sistemi kuralları aynı zamanda 'çıkarma yükümlülüğüne' uyumu da güçlendiriyor (istenmeyen avlanan balıkların yasa dışı olarak denize atılmamasını, ancak kıyıya getirilmesini sağlamak için): Yeni sistem 18 metrenin üzerinde olan balıkçı tekneleri için uzaktan elektronik izleme (gemi kameralarıyla) yükümlülüklerini içeriyor.  

Daha da önemlisi, yeni kurallar, özellikle ciddi ihlaller durumunda, ortak balıkçılık politikası kurallarının ihlaline yönelik uyumlaştırılmış yaptırımları içermektedir.

İthal edilen balıkçılık ürünlerine yönelik yeni kurallar 

İthal edilen balıkçılık ürünleri için CATCH BT aracının kullanımı zorunlu hale gelecektir. 

AB ithalatçılarının 9 Ocak 2026'dan itibaren AB pazarına su ürünleri ithalatına yönelik av sertifikalarını sunmak için CATCH'i kullanması gerekecek.

CATCH, AB pazarına giren balıkçılık ürünleri için av sertifikasyon sürecini kolaylaştırıyor ve tamamen dijitalleştirilmiş ve kağıtsız bir iş akışı sunuyor. İlgili tüm ticari taraflar ve kontrol otoriteleri arasında veri, bilgi ve belge alışverişini kolaylaştırır ve dolayısıyla idari prosedürleri basitleştirir ve hızlandırır. 

CATCH, yasa dışı, rapor edilmemiş ve düzenlemeye tabi olmayan balıkçılıktan (IUU) elde edilen balıkçılık ürünlerinin AB'ye ithalatının tespit edilmesini ve yasaklanmasını kolaylaştırarak AB IUU Yönetmeliğinin av sertifikasyon programının etkinliğini artırır.

Sonraki adımlar 

Düzenleme 9 Ocak 2024'te yürürlüğe giriyor ancak AB'nin balıkçılık otoritelerine ve diğer ilgili paydaşlara yeni gerekliliklere uyum sağlamaları için yeterli zaman tanıyan geçici hükümler mevcut.

Değiştirilen yönetmeliğin çoğu hükmü 10 Ocak 2026'dan itibaren 2 yıl içinde geçerli olacaktır. Tolerans marjına ilişkin istisnalar 6 ay içinde (9 Temmuz 2024'ten itibaren) geçerli olacaktır. 

Bazı hükümlerin uygulanması, uzaktan elektronik izleme veya küçük ölçekli filo için elektronik takip ve yakalama kaydı gibi bazı hazırlık çalışmalarını gerektirebileceğinden, yalnızca 4 yıl sonra (10 Ocak 2028'den itibaren) geçerli olacaktır. 

Hazırlanmış ve korunmuş balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ürünleri veya algler için izlenebilirliğe ilişkin olanlar gibi diğer birkaç hüküm yalnızca 5 yıl sonra (10 Ocak 2029'dan itibaren) geçerli olacaktır.

Önümüzdeki aylarda ve yıllarda Avrupa Komisyonu, yeni kuralların AB genelinde uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli düzenlemeleri kabul edecek. 

Arka plan

Kontrol kuralları, AB ortak balıkçılık politikasının uygulanması, özellikle de balıkçılık kotalarının izlenmesi ve istenmeyen avların yasa dışı olarak denize atılmamasının sağlanması açısından temel önemdedir. 

Balıkçılık faaliyetlerinin izlenmesi ve kontrolü, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Balıkçılık Kontrol Ajansı'nın desteğiyle ulusal makamlar tarafından yürütülmektedir..

2018 yılında Avrupa Komisyonu, AB balıkçılık kontrol sistemini basitleştirmek ve reform yapılan ortak balıkçılık politikasına tam uyum sağlamak amacıyla revize etmeyi teklif etti. 

Mayıs 2023'ün sonunda, iki yasa koyucu, Avrupa Parlamentosu ve Konsey, 20 Aralık 2023'te resmi olarak onaylayacakları nihai bir anlaşma üzerinde anlaştılar.

Kaynak

Okyanuslar ve balıkçılık

Yeni Balıkçılık Kontrol Yönetmeliği

Görsel: ©daniele russo/stock.adobe.com