Arılar İçin Risk Değerlendirme Rehberi

05 Temmuz 2023 22:43 Ekonomi
resimler-haber/arılar.webp
google news

Avrupa Gıda Güvenilirliği Yetkili Kurumu (EFSA), 2013 yılında bitki koruma ürünlerinin Bal, Bombus ve Sahipsiz arılar üzerindeki risk değerlendirmesi hakkında bir kılavuz belge yayınladı. Üye devletlerden gelen istek üzerine mevcut rehber güncellenerek 11 Mayıs 2023 tarihinde yeniden yayınlandı.

Üye Devletler ve tüm paydaşlarla yapılan uzun bir istişarenin sonucu güncellenen bu kılavuz, koloni boyutunun arka plandaki değişkenliğini dikkate alan ve EFSA tarafından belirlenen bir metodoloji kullanılarak, tarım alanlarında bitki koruma ürünlerine maruz kalan bal arıları, bombus arıları ve sahipsiz arılara yönelik riskleri incelemektedir.

Kılavuz hem pestisit maruziyetini tahmin etmek, hem de farklı senaryolar ve düzeyler altında etkiyi değerlendirmek için katmanlı bir yaklaşım sunmaktadır. Söz konusu senaryolar, farklı etki sürelerini (akut ve kronik) ve arıların farklı yaşam aşamalarını (yetişkin ve larva) içeriyor.

Bal arıları için gözden geçirilmiş kılavuzda, düşük dozların olası uzun vadeli etkileri ve ölümcül olmayan etkilerle ilgili potansiyel endişelere değinilmiştir.

Risk Değerlendirme Rehberin güncellenmesinde arı ölümlerine ilişkin verilerin toplanması, saha çalışmaları için gerekliliklerin gözden geçirilmesi, polen ve nektar için mahsul çekiciliğinin ve risk değerlendirme metodolojilerinin gözden geçirilmesi ve belirli koruma hedefleri dikkate alınmıştır.

Bu kılavuz dokümanda dört risk vakası tanımlanmıştır: (1) Akut temas; (2) Akut-diyet; (3) Kronik-diyet ve (4) Larva-diyet. Olası risk azaltma önlemlerinin değerlendirilmesi için metodoloji ve risk değerlendirme şeması hazırlanmış ve her biri risk değerlendirmesinin çeşitli yönlerinden birini ele alan bölümler halinde düzenlenmiştir.

Kaynak

EFSA