Avrupa'nın İkincil Ham Madde Pazarları

27 Ocak 2023 21:22 Gündem
resimler-haber/nareeta-martin-plasik_EEA.webp
google news

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) değerlendirmesine göre, en yaygın sekiz geri dönüştürülebilir madde arasından yalnızca alüminyum, kağıt ve camın iyi işleyen ikincil pazarları var. Standardizasyon eksikliği ve yeni malzemelerle rekabet, ahşap ve tekstil gibi diğer pazarlar için zorluklar arasında yer alıyor.

“Avrupa'nın İkincil Ham Madde Pazarlarını Araştırmak” adlı AÇA raporu, ikincil, geri dönüştürülmüş ham maddeler için pazarların işleyişini analiz etmek için bir dizi kriter sunuyor. Geri dönüştürülmüş hammadde pazarlarının iyileştirilmesi, AB'de döngüsel bir ekonomi sağlamanın, doğal kaynakları çıkarma ihtiyacını azaltmanın ve ilgili çevresel etkilerden kaçınmanın anahtarıdır.

Değerlendirme kriterlerini sekiz ortak ikincil malzeme piyasasına uygulayan AÇA raporu, bunlardan yalnızca üçünün - alüminyum, kağıt ve cam  - iyi çalıştığı sonucuna varıyor. AÇA raporu, bu pazarların pazar paydaşlarına güvenilir ve sürekli bilgi sağladığını, uluslararası ve açık olduğunu ve geri dönüştürülmüş malzemelerin birincil malzemelerle karşılaştırıldığında önemli bir pazar payına sahip olduğunu belirtiyor.

İyi işlemeyen beş ikincil hammadde pazarı arasında ahşap, plastik, biyoatık, inşaat ve yıkım atıklarından elde edilen agregalar ve tekstil ürünleri yer alıyor. AÇA analizine göre, bu pazarlardaki ana sorunlar, birincil malzemelerle karşılaştırıldığında küçük boyutları, zayıf talep ve endüstriyel kullanım için malzemelerin kalitesini düşüren ortak özelliklerin olmamasıdır. Ek olarak, bazı malzemeler, ahşap durumunda enerji kullanımı için rekabet eden talep gibi belirli zorluklarla karşı karşıyadır.

AÇA raporu, pazar gelişiminin uygun şekilde izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak için daha fazla bilgiye duyulan ihtiyacı kabul etmenin yanı sıra, geri dönüştürülmüş ham maddeler için pazar engellerini aşmak için çeşitli seçenekler sunuyor. Bunlar, geri dönüştürülmesi daha kolay ürünler tasarlamaya yönelik teşvikleri, geri dönüşüm hedeflerini güçlendirmeyi, yeni ürünlerde geri dönüştürülmüş içeriği artırmayı, geri dönüştürülmüş malzemeler için teknik standartlar oluşturmayı ve birincil hammaddelerle fiyat rekabetini eşitlemek için vergileri kullanmayı içeriyor.

Kaynak
AÇA
Photo by Nareeta Martin on Unsplash