Bayram Namazı Nasıl Kılınır? Teşrik Tekbiri Nedir?

19 Temmuz 2021 15:56 Gündem
resimler-haber/bayram_namazı_nasıl_kılınır_teşrik_tekbiri_moren_haber.jpg
google news

Bayram namazları iki rekattır ve cemaatle kılınır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için nasıl kılınacağı hususu dönem dönem unutulabiliniyor. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatıyorlar.  

NASIL KILINIR? BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Namaz vakti girince, imam ezan ve kamet getirilmeksizin, Ramazan veya Kurban Bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imama uymaya niyet eder. Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya benzer şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Birinci rekât:

İmam, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alır ve sağ elin sol el üzerine gelecek şekilde bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden “Sübhâneke” duasını okur.

Sonra İmam ve cemaat, “Allâhü ekber” diyerek ikinci tekbiri alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde “Allâhü ekber” diyerek üçüncü tekbir alınır ve eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Dördüncü kere “Allâhü ekber” diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.

Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.

cami görseli

İkinci rekât:

İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, “Fatiha” ve “zamm-ı sûre” sesli olarak okur.

Ardından imam ve cemaat, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alır ve eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Peşinden aynı şekilde “Allâhü ekber” diyerek ikinci tekbir alınır ve eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde “Allâhü ekber” diyerek üçüncü tekbir alınır ve eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Dördüncü tekbirin akabinde “Allâhü ekber” diyerek rükûa varılır.

Aynı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. “Tahiyyât”, “Salli” “Bârik”, “Rabbenâ âtinâ” ve “Rabbena'ğfirlî” duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Bayram namazlarında her iki rekâtta da tekbirler arasında üç defa “sübhânellahi'l-azîm” diyecek kadar beklenir.

Bayram namazlarında tekbirleri getirmek vaciptir. Bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara “zevâid tekbirleri” denir.

Selam verilip namazdan çıkıldıktan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte üç defa tekbir getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. İmam minbere çıkıp bir hutbe okur.

Bayram hutbesi Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye “Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire eşlik eder.

Bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahsedilerek, yardımlaşma ve paylaşma gibi konulara değinilir. Ayrıca, bu mübarek günlerin hakkını vermek için üzerimize düşen vazifeler hakkında bilgiler verir.

Bayramlar; sevinme ve sevindirme, barış ve huzur zamanlarıdır. Anne babamızın, kardeşlerimizin, akrabalarımızın ve komşularımızın gönlünü ziyadesiyle hoşnut etme günleridir. Ayrıca bu bayramlarda bazı dualar da özel olarak okunabilir. Bunların başında Teşrik Tekbiri gelir.

fatiha arapça

Teşrik Tekbiri Nedir? 

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır
(Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.
Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

Teşrik Tekbiri Nasıl Okunur?

"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" biçiminde okunmaktadır. Arife günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar (ikindi de dahil) farz namazlarının ardından toplamda yirmi üç kez okunması gerekir.

Kaynaklar:
Teşrik Tekbiri, Diyanet İşleri Başkanlığı
Bayram Namazı, Hutbe, Diyanet İşleri Başkanlığı

Görsel; Kuran'ı Kerim Mushaf
Hanefi Mezhebi Namaz