Bir Deniz Alginde Azot Bağlayıcı Organelin Keşfi

16 Nisan 2024 21:13 Bilim
resimler-haber/alge.webp
google news

Yakın zamanda Science dergisinde yayınlanan bir bilimsel makalede bir deniz alginde atmosferik azotu biyolojik olarak yararlı moleküllere dönüştürebilen yeni bir organel keşfedildiği bildirildi. Coale ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada, Siyanobakteriyel endosimbiont içeren bir deniz yosununu incelemişler. Araştırmacılar, azot gazını hücre büyümesi için yararlı bir forma dönüştürebilen temel bir hücresel yapı olan bir tür organel keşfettiler. Deniz sistemlerinde, tek hücreli alg Braarudosphaera bigelowii'nin siyanobakteriyel bir simbiyontu olan Candidatus Atelocyanobacterium thalassa (UCYN-A) gibi bazı azot sabitleyici bakteriler mikroalglerin endosimbiyontudur.

Daha önce bir deniz tek hücreli alginin endosimbiontu olduğu bildirilen Candidatus Atelocyanobacterium thalassa veya UCYN-A, metabolik olarak aerodinamik bir Nitrit (N2) sabitleyici siyanobakteridir. Bu çalışmada UCYN-A'nın alg hücre mimarisine ve organel bölünmesine sıkıca entegre olduğunu ve alg genomu tarafından kodlanan proteinleri ithal ettiğini gösteriyor.

Bunlar organellerin özellikleridir ve UCYN-A'nın endosimbiyozun ötesine geçtiğini ve erken evrimsel aşamada N2 sabitleyen bir organel veya "nitroplast" olarak işlev gördüğünü göstermektedir.

Kaynak

Makale

Resim: Tyler Coale: Bir Braarudosphaera bigelowii hücresi 1.000 kat büyütülmüş