Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin Faaliyetleri

19 Mart 2022 15:08 Yaşam
resimler-haber/BM_kadın_birimi_Turkey_aile_bakanı.webp
google news

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi olarak da bilinen Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Kurumu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler kuruluşudur.

Ankara’da faaliyet gösteren BM Kadın Birimi, 2012 yılından bu yana Türkiye’de projeler yürütmektedir. 2016 yılında ise BM Kadın Birimi, Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ve diğer BM ajansları ile yürüttüğü ortaklıklar ve iş birlikleri ile çalışmalarını hızlandırmıştır. BM Kadın Birimi, aynı zamanda BM Ülke Ekibi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu’nun başkanlığını yürütmektedir.

BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi 2014 yılında İstanbul’da kurulmuştur ve Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kazakistan, Kosova (BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararı ile), Kırgızistan, Moldova, Sırbistan, Tacikistan, Makedonya Cumhuriyeti, Türkiye, Türkmenistan ve Ukrayna’daki çalışmaları desteklemektedir.

BM Kadın Birimi, toplumsal cinsiyet ve özellikle kadın konusunun BM’de kurumsal bir mantıkla yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.  Bu alanda faaliyet gösteren dört organın birleştirilmesiyle oluşmuştur. Bu organlar şunlardır:

 • Kadınların İlerlemesi Birimi
 • Kadınların İlerlemesi İçin Uluslararası Araştırma ve Eğrim Enstitüsü
 • Toplumsal Cinsiyet İşleri ve Kadınların İlerlemesi Özel Danışmanı Ofisi ve
 • Birleşmiş Milletler Kadınlar Kalkınma Fonu.
 • BM Genel Sekreterliği altında faaliyet gösteren BM Kadın Birimi, normatif ve operasyonel politika rehberliği sağlamaktan sorumlu çok katmanlı bir hükümetler arası yönetişim yapısı tarafından yönetilmektedir. Genel Kurul, Ekonomik ve Sosyal Konsey ve Kadının Statüsü Komisyonu (KSK), Kurumun kılavuz ilkelerini belirleyen yönetişim yapısını oluşturur. BM Kadın Biriminin hükümetler arası yönetim yapısı, Genel Kurul, Ekonomik ve Sosyal Konsey ve örgütün Yürütme Kurulundan oluşur. Yürütme Kurulu, Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından üç yıllık bir dönem için seçilen ve kırk bir üyeden oluşur:

BM Kadın Biriminin ana tematik çalışma alanları şunları içerir:

 • Kadınların siyasi katılımının ve liderlik pozisyonunun yaygınlaştırılması
 • Ekonomik alanda kadının güçlendirilmesi
 • Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi
 • İnsani yardım olanaklarının artırılması
 • Barış ve güvenlik
 • Yönetim ve ulusal planlama
 • Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi
 • HIV ve AIDS
 • Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) nasıl oluştu?
 • Dünyada kadınların eşitlik mücadelesi, çok uzun bir tarihe dayanıyor. Kadınlar eşit haklar, barış ve özgürlük için bir taraftan mücadele veriyorlar, diğer taraftan paralel olarak örgütlenmelerini geliştiriyorlar. Bu süreç Birleşmiş Milletler’in kuruluş aşamalarından itibaren başlıyor. Kadınlar BM’nin kuruluş aşamalarından itibaren eşitlik politikalarına müdahil oluyorlar. Bu çabaları, Kadının Statüsü Komisyonu’nun kurulmasının da ilk temellerini oluşturuyor.

1919 yılında Paris Konferansı, Versay Anlaşması’yla Milletler Cemiyeti kuruluyor.

 • Hemen ardından, o dönemde henüz çok yeni olan uluslararası kadın hareketi temsilcilerinin yoğun mücadelesiyle Kadınlar ve Müttefikler Arası Oy Hakkı Konferansı adı altında bir uluslararası örgütlenme kuruluyor. Milletler Cemiyeti’ne kadın haklarıyla ilgili tekliflerde, taleplerde bulunuyorlar.
 • 1937 yılında Kadınların Yasal Statüsü Uzmanlar Komitesi kuruluyor. Bu komite, kadınların yasal statülerini farklı ülkeler temelinde inceleyerek bilimsel ve kapsamlı araştırma yapma görevi üstleniyor. Bu Komisyon, kadınların insan hakları konusunun hükümetler arası işbirliği gündemine yerleşmesi açısından son derece önemli bir adım oluşturuyor.
 • II. Dünya Savaşı’nın bitiminde, Milletler Cemiyeti dağılıyor, onun yerine 1945 yılında Birleşmiş Milletler kuruluyor. Bu aşamada, BM Sözleşmesi yapılırken uluslararası kadın örgütlerinin yoğun bir şekilde müdahil olması. Sözleşmenin üçüncü maddesine, “Erkeklerle kadınların hak eşitliğine olan inanç” ibaresini koyduruyorlar. 8. maddenin ise “Birleşmiş Milletler, kadın ve erkeklerin ana ve yardımcı organlara herhangi bir sıfatla ve eşit koşullarla katılabilmelerine hiçbir kısıtlama koymayacaktır” şeklinde düzenlenmesini sağlıyorlar.
 • 1946 yılında, kadınların bir birim oluşturulması talepleri üzerine İnsan Hakları Komisyonunun altında kadının statüsüne ilişkin bir ‘alt komisyon’ kuruluyor. Ancak, kadın örgütleri ve kadın delegeler tüm dünyadaki kadınlar için politika oluşturma iddiasında olan bir yapının ‘alt komisyon’ olmasına itiraz ediyorlar, sadece kadın konularına odaklanmış bir birimin kurulması taleplerini sürdürüyorlar. Bu çabalar sonucunda, 21 Haziran 1946 tarihinde Kadının Statüsü Komisyonu kuruluyor.
 • KSK bir ana komisyon olduğu için de her sene Şubat veya Mart aylarında Genel Merkezi New York’da olan BM çatısı altında toplanıyor ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine farklı başlıklarda kararlar çıkarıyor.

Kaynak
T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Birleşmiş Milletler

Vikipedi

 

BM Kadının Statüsü Komisyonunun 66'ncı Toplantısı

Aktivizm - Kadınlara Yönelik Şiddete Son

BTS Birleşmiş Milletler'de Konuşma Yaptı