Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Evde Başlar

06 Ekim 2022 19:24 Yaşam
resimler-haber/cinsiyete_duyarlı_bütçeleme_emel_memiş_moren_haber_Un_women.webp
google news

Türkiye'de Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması projesi, kadın ve erkeklerin farklı öncelikleri ve ihtiyaçlarının dikkate alındığı planlama ve bütçelemeyi sistematik ve sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti 11. Kalkınma Planı'nın temel hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan proje, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekliyor. 2020-2023 dönemi için planlanan proje, kadın ve erkeklerin eşit hak, hizmet ve fırsatlardan yararlanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Akademisyen Doç. Dr. Emel Memiş, BM Kadınları ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Türkiye'de Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması projesiyle toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin neden bir zorunluluk olduğunu açıklıyor.

Doç. Dr. Emel Memiş yaptığı açıklamada; “Cinsiyete duyarlı bütçeleme evde başlar. Hanehalkı gelirine kimin ne kadar katkıda bulunduğu da bir diğer önemli sorudur. Çünkü hane içindeki güç dağılımını etkiler. İki kişinin çalıştığı bir hanede kadın olmanın, bir kişinin çalıştığı bir hanede çok farklı ekonomik ve sosyal sonuçları vardır. Örneğin kadınlar, toplumsal baskılar nedeniyle kendi ihtiyaçlarını karşılayamayabilir ve toplumda istedikleri gibi hareket edebilirler.

Bütçeleme kapsayıcı süreçler aracılığıyla yapılmalıdır ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme bunun başarılmasına yardımcı olur.”

Akademisyen Emel Memiş, “Türkiye'deki projemizde Bakanlıklardan ve diğer merkezi ve yerel kamu kurumlarından üst düzey yetkililerle yakın bir şekilde çalışıyoruz. Onlara toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda eğitimler veriyor ve kendi alanlarında uygulamalarına teşvik ediyoruz” dedi.

Dr. Memiş, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin tüm özel sektör kuruluşları için bir araç olabileceğini. Sadece performansı artırmakla kalmaz, aynı zamanda şirketin piyasadaki prestijinin ve imajının gelişmesine de katkıda bulunacağını belirtti.

Kaynak
UN Women Türkiye