Doğaya Dayalı Çözümler, Avrupa'nın İklim Direncini Oluşturmada Önemli Bir Rol Oynuyor

16 Kasım 2023 22:52 Gündem
resimler-haber/iklim_değişikliği.webp
google news

Avrupa'nın iklim değişikliğinin etkileriyle daha iyi başa çıkmasına yardımcı olmak için, sele eğilimli bölgelerdeki sulak alanların onarılması veya şehirlerdeki ısı adası etkilerini azaltmak için yeşil altyapı gibi doğa temelli çözümlerin ölçeklendirilmesi ve genişletilmesi gerekiyor.

Avrupa Çevre Ajansı (EEA)’dan yayınlanan açıklamada, bu tür iklim adaptasyon projelerinin mevcut durumunu ve bunların hem toplumun dayanıklılığını hem de biyolojik çeşitliliği nasıl artırabileceğini değerlendiriyor.

EEA açıklaması “İklim direnci ve doğa restorasyonu için doğa temelli çözümlerin ölçeklendirilmesi”, şu anda Avrupa genelinde doğa temelli çözümlerin ölçeğinin artırılması konusunda sınırlı deneyim bulunduğunu ortaya koydu. Değerlendirme ve izleme standartlarının eksikliğinin, projelerin çoğaltılması ve daha geniş ölçekte uygulanması konusunda büyük bir zorluk olduğunu da ekliyor.

Bu tür projelerin hızlandırılması ve ölçeğinin büyütülmesi, iklim değişikliğine uyum ve sıcak hava dalgaları, sel ve kontrol edilemeyen yangınlar gibi aşırı hava olaylarının etkilerine daha iyi dayanabilmek için genel dayanıklılığın oluşturulmasına ilişkin AB politika hedeflerine ulaşmak için çok önemli olacaktır. İklim değişikliğine uyum ve afet riskinin azaltılmasına yönelik doğa temelli çözümler aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin daha iyi korunması ve geri getirilmesine yönelik AB doğa restorasyon gündemine de katkıda bulunuyor. Büyük ölçekte uygulandığında hem kentsel hem de kırsal alanlarda farklı iklim ve çevre hedeflerine katkıda bulunabilir ve bunları geliştirebilirler.

Kaynak

EEA