E-İmza'nın Kimlik Kartlarına Aktarılması İşlemi Başladı

18 Ocak 2022 19:22 Yaşam
resimler-haber/eimzahaber3.webp
google news

Kimlik kartlarına e-imza'nın aktarılması işlemi 10 Ocak 2022 tarihinde başladı. e-imza yükleme işlemleri nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılacak. Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilecek.

Elektronik İmza Nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.

Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

Elektronik imza, imzalanan metine göre farklılık gösterir ve içeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde edilir. Yani kişilerin, elle atılan imzada olduğu şekilde tek imzası yoktur; bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları vardır.

Elektronik sertifikalar, atılan imzanın doğruluğunun teyit edilebilmesi için gereklidir.

Nitelikli elektronik sertifikalar; Kanunun 9 uncu maddesinde belirtildiği şekilde “nitelikli sertifika” olduğuna dair bir ibareyi, sertifika hizmet sağlayıcısının kimlik bilgilerini ve kurulduğu ülke adını, imza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgilerini, sertifikanın geçerli olduğu süreyi ve sertifikanın seri numarasını barındıran elektronik sertifikalardır.

Elektronik imza almak isteyenler

Elektronik sertifika sahibi olmak için yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından birisine başvuruda bulunmalısınız.  Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları

Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (E-Güven)

TUBİTAK-UEKAE (Kamu Sertifikasyon Merkezi)

TürkTrust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.

EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tugra)

Emniyet Genel Müdürlüğü Sertifikasyon Merkezi (EGMSM)

E-İmza Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş.(e-İmzaTR)

Eğer kamu kurumunda çalışıyorsanız ve imzanızı kurum içi ve kamu kurumları arasında işlemlerde kullanacaksanız, sertifikanızı Başbakanlık Genelgesi gereği TÜBİTAK UEKAE’den temin etmelisiniz. Bunun için çalıştığınız kurumun TÜBİTAK UEKAE’ye kurumsal başvuru yapması gerekir. 

Elektronik imzanız bir akıllı kart üzerinde size ulaştırılmaktadır. İmza kartınızı standart bir akıllı kart okuyucusuna takarak sisteme giriş yapılabilmektedir.

Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir.

Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.

Kanuna göre elektronik imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri olarak tanımlanmaktadır. 

Kanunda tanımlanan güvenli elektronik imzanın,

  • elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurması,
  • elle atılan imza ile aynı ispat gücüne haiz olması,
  • usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik verilerin senet hükmünde olması ve bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılması

Kanunun hukuki açıdan getirmiş olduğu en önemli yeniliklerdir.

NOT: Elektronik imza, Windows tabanlı bilgisayarlarda kullanılabilmektedir, Mac bilgisayarlarda kullanılamamaktadır.

E-imzanın Hukuki Yönü

Elektronik İmza Kanunu’nda; Güvenli Elektronik İmza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı, bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir. Ancak kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin Güvenli Elektronik İmza ile gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Diğer bir deyişle, kanunların merasimi ya da üçüncü tarafların şahitliğini gerek gördüğü emlak alım satımı, veraset ve intikal, evlenme gibi işlemler elektronik imza ile gerçekleştirilememektedir.

T.C. Kimlik Kartları için Sertifika Başvurusu

Başvuru işlemleri sonrasında, Nüfus Müdürlüklerinde bulunan Nüfusmatiklerde, e-imzanızı T.C. Kimlik kartınıza yükleyebilirsiniz.

https://tckimlikeimza.turktrust.com.tr/basvuru

E-imza'lı çipli kimlik kartları yakında Ziraat Bankası ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlanarak tüm Türkiye'ye yayılacak.

Kaynak
T.C. İçişleri Bakanlığı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu