Endüstri 4.0 Nedir Ve Ne Anlama Gelmektedir?

30 Mayıs 2022 21:42 Ekonomi
resimler-haber/1_raw_smart-industry.webp
google news

Hızlı teknolojik değişim, ilerlemeyi hızlandırabileceği gibi, birçok insanı geride bırakma riskini de beraberinde getiriyor. Tarihsel olarak, Sanayi Devrimi'nden bu yana her teknolojik ilerleme dalgası, ülkeler arasında daha keskin eşitsizliklerle ilişkilendirilmiştir.

1800'lerden önce, ülkeler arasında çok az gelir eşitsizliği vardı; bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında kişi başına düşen ortalama gelir farkı 40.000 doların üzerindedir.

Endüstri 4.0 nedir?

Endüstri 4.0, üretimi gerçek zamanlı olarak destekleyen kararlar almak üzere fiziksel dünyayı algılamak, tahmin etmek ve fiziksel dünyayla etkileşim kurmak üzere tasarlanmış “akıllı” ve bağlantılı üretim sistemlerini ifade eder. İmalatta üretkenliği, enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliği artırabilir. Arıza süresini ve bakım maliyetlerini azaltarak verimliliği artırır.

Tahminler, üretim hattı kullanılabilirliğinde %5 ila %15 arasında bir artış olduğunu gösteriyor. Ayrıca optimizasyon yoluyla enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik için fırsatlar sunabilir.

Örneğin, plastik sektöründeki çok uluslu bir şirketin bir vaka çalışmasında, enerji sensörleri kullanan Endüstri 4.0, tesislerinden birinde güç tüketimini yaklaşık %40 oranında azalttı ve bu da yılda 200.000 doların üzerinde enerji tasarrufu sağladı. Ancak, sadece birkaç ülke Endüstri 4.0 teknolojilerini geliştirmekte ve ticaretini yapmaktadır.

Endüstri 4.0 eşitsizlikleri nasıl etkiler?

Teknolojik değişim eşitsizliği işler, ücretler ve kârlar yoluyla etkiler. Endüstri 4.0 durumunda, yeni teknoloji esas olarak üretkenliği artırır.

Şirketler daha üretken hale geldikçe, daha rekabetçi hale gelirler ve daha iyi işlerde daha yüksek vasıflı işçileri işe alma olasılıkları daha yüksektir. Firmaların Endüstri 4.0'ı benimsediği ülkeler, üretkenlik ve rekabet gücünde ve ücretlerde daha yüksek bir artış bekleyebilir.

Endüstri 4.0 aynı zamanda bazı özel zorlukları da beraberinde getiriyor. Örneğin, birçok çalışma, yapay zeka ve otomasyon nedeniyle ekonomide kaybedilen işlerin büyük bir kısmını tahmin ediyor. Ancak, tüm görevlerin otomatikleştirilmediğini ve en önemlisi, ekonomi genelinde yeni ürünler, görevler ve meslekler yaratıldığını düşünmüyorlar.

Birleşmiş Milletler, Kalkınma için Bilim ve Teknoloji Komisyonu, üye devletlere, Endüstri 4.0 teknolojilerini ve inovasyonu herkesin yararına kullanmak için çok taraflılık ruhu içinde bilim, teknoloji ve bilgi odaklı uluslararası işbirliğini güçlendirme ve daha iyi koordine etme yollarını keşfetmeleri için bir platform sunuyor.

Kaynak
UNCTAD
WEF