Eşitliğe Giden Yollar: Kadınların Güçlendirilmesi Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin İkiz Endeksler

19 Temmuz 2023 21:20 Yaşam
resimler-haber/eşitliğe_giden_yollar_raporu.webp
google news

UN Women ve UNDP tarafından hazırlanan bu rapor, kadınların karşı karşıya olduğu küresel zorlukların altını çiziyor ve hedeflenen müdahaleler ve politika reformları için bir yol haritası sunuyor. Rapor iki yeni endeks sunuyor:

Kadınların Güçlenmesi Endeksi (WEI), kadınların seçim yapma gücünü ve özgürlüklerini ölçer.

Küresel Cinsiyet Eşitliği Endeksi (GGPI), insani gelişmenin temel boyutlarında cinsiyet eşitsizliklerini değerlendirir.

Bu endeksler bir arada, ülkelerin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada kaydettiği ilerlemenin kapsamlı bir değerlendirmesini sunar.

Bugün kadınların güçlenmesinin düşük olması ve büyük toplumsal cinsiyet uçurumları olağan hale geldi. Kadınların ve kız çocuklarının yüzde 1'inden azı, kadınların güçlenmesinin yüksek olduğu ve cinsiyetler arası küçük bir farkın olduğu bir ülkede yaşıyor. Küresel olarak, WEI tarafından ölçüldüğü üzere, kadınlar tam potansiyellerinin ortalama olarak yalnızca yüzde 60'ını elde etme yetkisine sahipler ve GGPI tarafından ölçüldüğü üzere, temel insani gelişme boyutlarında kadınlar erkeklerden ortalama olarak yüzde 28 daha azını başarıyorlar.

WEI ve GGPI, politika yapıcılar için yararlı araçlardır ve kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için gereken ilerleme ve acil politika eylemleri hakkında hayati kanıtlar sağlar. Endeksler, aşağıdaki alanlarda kapsamlı politika eylemlerine duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır:

  1. Sağlık politikaları: Cinsel sağlık ve üreme sağlığına evrensel erişime odaklanarak herkes için uzun ve sağlıklı yaşamları destekleyin ve teşvik edin.
  2. Eğitimde eşitlik: Dijital çağda kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek için, özellikle STEM gibi alanlarda, beceri ve eğitim kalitesindeki boşlukları ele alın.
  3. İş-yaşam dengesi ve ailelere destek: Uygun fiyatlı kaliteli çocuk bakım hizmetleri, ebeveyn izni programları ve esnek çalışma düzenlemeleri dahil olmak üzere iş-yaşam dengesini ele alan politika ve hizmetlere yatırım yapın.
  4. Kadınların eşit katılımı: Kamusal hayatın her alanında cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik hedefler ve eylem planları belirleyin ve kadınları geride tutan ayrımcı yasa ve düzenlemeleri ortadan kaldırın.
  5. Kadına yönelik şiddet: Önlemeye, sosyal normları değiştirmeye ve ayrımcı yasa ve politikaları ortadan kaldırmaya odaklanan kapsamlı önlemler uygulayın.

Endeksler, değişim için bir katalizör görevi görerek, ülkeler arasındaki ilerleme ve boşlukların kapsamlı bir şekilde izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlar.

Kaynak

UN Women