Higgs Bozonu Nedir?

21 Eylül 2023 21:59 Bilim
resimler-haber/Gammagamma_run_Higgis.webp
google news

Şu anki Doğa tanımımızda her parçacık bir alandaki dalgadır. Bunun en bilinen örneği ışıktır: Işık aynı anda elektromanyetik alanda bir dalgadır ve foton adı verilen parçacıklardan oluşan bir akıştır.

Higgs bozonunun durumunda alan ilk sırada yer aldı. Higgs alanı, 1964 yılında tüm Evreni dolduran ve tüm temel parçacıklara kütle kazandıran yeni bir alan türü olarak önerildi. Higgs bozonu bu alandaki bir dalgadır. Keşfi Higgs alanının varlığını doğruluyor.

Parçacıklar kütlelerini Higgs alanıyla etkileşerek kazanırlar; kendilerine ait bir kütleleri yoktur.

Bir parçacık Higgs alanıyla ne kadar güçlü etkileşime girerse, parçacık o kadar ağır olur. Örneğin fotonlar bu alanla etkileşime girmez ve dolayısıyla kütlesi yoktur. Elektronlar, kuarklar ve bozonlar dahil olmak üzere diğer temel parçacıklar da etkileşime girer ve dolayısıyla çeşitli kütlelere sahiptir.

Higgs alanıyla kütle veren bu etkileşim, teorisyenler Robert Brout, François Englert ve Peter Higgs tarafından önerilen Brout-Englert-Higgs mekanizması olarak bilinir.

Kaynak

CERN