Kadınlar İçin Cam Tavanlar: Neyi Anlatıyor?

09 Haziran 2021 22:30 Kültür/Sanat
resimler-haber/CamTavanlar-showtv-moren-haber.jpg
google news

Cam Tavan Sendromu - Ayrımcılığı 

Kadınların sadece cinsiyetleri sebebiyle yetersiz görülerek hak ettikleri pozisyonlara layık görülmemesini ifade eder. Özellikle üst düzey yönetici pozisyonlarına hiyerarşik olarak yükselmelerinin önündeki cinsiyet önyargılarını ifade eden metaforda, kadınların kariyer basamaklarında yükselmesinin engellenmesi saydam olan cam tavanlara çarpması, saydam tavanlarla durdurulması şeklinde ifade edilir.

Bu tavanlar camdır yani saydamdır çünkü engellerin sebebinin elle tutulur ve altı doldurulur mantıklı bir sebebi yoktur, belirsizdir, yükselmek istenilene kadar varlıklarını hissettirmeyebilir. Bu tavanlar yalnızca kadın olmanın diğer bireylerin zihinlerindeki ifade ettiği olumsuzluğun onlara dayatılmasından ibarettir. 

cam tavanlar kadın erkek görünümü

Türkiye’de ve dünyada, iş yaşamında kadınların üst düzey yöneticilik pozisyonlarında daha az bulunuyor olması ne yazık ki bir gerçek. 2021 yılı itibariyle TBMM'deki milletvekili cinsiyet dağılımına bakarsak 482 Erkek milletvekiline, 101 Kadın milletvekili olduğunu görürüz. Siyasi parti genel başkanlarına baktığımızda ise yalnızca 1 tanesinin kadın oluşu dikkat çeker. Cinsiyet ayrımcılığı Anayasa'da açık bir şekilde yasaklanmış ve insan haklarına aykırı olduğu herkesçe kabul edilmiştir. Ancak teoriden pratiğe geçtiğimizde kadınlar için işin rengi değişir. 

Ama Nasıl?
ABD’de bulunan en zengin 1000 şirkette bulunan yönetici veya yönetici yardımcısı konumundaki kadınlarla yapılan araştırmada, katılımcılara, “cam tavandan” nasıl kurtuldukları sorulmuştur. Araştırmaya katılan kadınlar; gösterebilecekleri en iyi performansı sergilediklerini, çevredeki erkeklerin daha rahat karşı davranış sergileyebilecekleri bir profesyonel çalışma stili benimsediklerini, iş hayatları boyunca yalnızca bir alanda değil farklı alanlardaki görevleri üstlendiklerini, mutlaka bir rehber veya danışmanın fikir ve önerilerinden istifade ettiklerini belirtmişlerdir . (Er & Adıgüzel, 2015:170)[1] [2]


Kaynaklar/Ayrıca Bakınız:

[1] Er O , Adıgüzel O . Cam Tavan Gölgesindeki Kraliçe Arılar: Kadınların Kariyer İlerlemelerinde Karşılaştıkları Engeller ve Etkili Liderlik. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015
[2] DERİN, N. (2020). Dünyadan ve Türkiye’den Örneklerle Cam Tavan Sendromu, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 137-154.

Cam Tavan Endeksi Geçmiş Yıllar Raporu
Evrim Ağacı, Cam Tavan Ayrımcılığı Nedir?, Zübeyde Nur Özbek
Meclisteki Milletvekili Cinsiyet Dağılımı
Meral Akşener Kimdir?