Kanuni Evi Nerede?

04 Nisan 2021 19:37 Kültür/Sanat
resimler-haber/haber_kanuni_evi.JPG
google news

Muhteşem Süleyman’ın Muhteşem Evi

Kanunî Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 89. İslam halifesidir. Batı'da Muhteşem Süleyman, Doğu'da ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir. 1520'den ölümüne kadar, yaklaşık 46 yıl boyunca padişahlık yaptı. 1495 yılında Trabzon'da doğan Kanuni Sultan Süleyman, 15 yaşına kadar Trabzon'da yaşadı. İmparatorluğun ordu ve donanmasını, dünyanın en güçlü ve modern kurumu haline getirdi. İmparatorluk toprakları üç kıtaya yayıldı. Sultan Süleyman; yönetim, ordu ve maliye alanlarında geniş düzenlemeler içeren kanunlar ortaya koyduğu için "Kanuni" lakabıyla anıldı. Batılı yazarlar onu “Muhteşem” veya “Büyük Türk” lakaplarıyla anmışlardır.

1534 yılında Bağdat’a gittiğinde İmâm-ı Âzam’ın türbesini ziyaret etmiştir. Bağdat’ta kaldığı dört ay zarfında şehrin imarına çalışmış, İmâm-ı Âzam’ın türbesini yaptırmıştır. Ayrıca Abdülkādir-i Geylânî’nin mezarı üzerine bir türbe, etrafına medrese, tekke hücreleri ve imaretle yanına bir cami inşa ettirmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman, 1566 yılında Belgrad seferine çıktığında Sigetvar Kalesinin kuşatılması esnasında 1 Mayıs günü vefat etmiştir. Cenazesi İstanbul’a getirilerek Süleymaniye Camii yanındaki türbesine defnedilmiştir. 

Kaynak: TDV İslam Ansiklopedisi.