Marmara Denizinde Yeni Mikroalg Türleri Belirlendi

05 Şubat 2023 22:33 Çevre
resimler-haber/marmara_fitoplankton_türleri.webp
google news

17. Yüzyıldan beri Adriyatik denizinde varlığı bilinen Müsilaj 2021 yılı ilkbahar aylarında Marmara denizinde yoğun olarak görüldü. Müsilaj veya deniz salyası bakteriler ile birlikte plankton denilen tek hücreli canlıların hücre içi sıvılarını dışarı salmaları halinde ortaya çıkıyor. Azot fosfor gibi maddelerden beslenen bu küçük canlıları sıvı dolu bir top gibi düşünürsek, yaşam döngüleri içinde bir seviyeye kadar büyüdükten sonra üreyebilmek için patlıyorlar ve sıvıları tomurcuk saçılması gibi suya dağılıyor.

Yakın zamanda Avrupa Biyoloji Dergisinde yayınlanan bir makalede yoğun Müsilaj etkisi altındaki Marmara Denizi'nde mikroalg (fitoplankton) türleri incelendi. Biyolog Dr. Turgay Durmuş liderliğindeki araştırma ekibi yeni mikroalg türlerinin morfolojik ve ekolojik özelliklerini tanımlayarak epifloresan ekli ışık mikroskobunda görüntülerini almış ve taramalı elektron mikroskobunda fotoğraflarını çekmişler.

TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma ekibi, Marmara Denizi için 16 taksonomik sınıfa ait toplam 65 taksonu ilk kez kayıt altına aldı.

Araştırmacılar, Marmara Denizi'nde gerçekleştirdikleri bu çalışmada yeni fitoplankton türlerinin gözlemlenmesi, mikroalg türlerinin çeşitli çevre koşullarına bağlı olarak indikatör organizmalar olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir.

Kaynak
Avrupa Biyoloji Dergisi