Nohut Ekiliş Değerlendirmesi

28 Mart 2021 23:35 Ekonomi
resimler-haber/1kucuk_nohut_Moren_Haber.JPG
google news

Nohut Ekiliş Değerlendirmesi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin yayınladığı Aralık 2020 değerlendirme raporuna göre Diyarbakır ve Batman yörelerinde aralık ayının ilk haftalarında başlayan ekilişler aralık ayının sonu itibariyle tamamlanmıştır.

Şanlıurfa ve Gaziantep yörelerinde ekilişlerin ocak ayının ikinci haftası itibariyle, İç Anadolu bölgesinde ise şubat ayı sonlarında başlaması beklenmektedir.

İç Anadolu Bölgesi ekiliş değerlendirmesinde, nohut, mısır ve şeker pancarı ekili alanlardan; Ekmeklik ve makarnalık buğdaya geçiş tespit edilmiştir. Özellikle Ankara’da nohuttan arpaya, Kırıkkale’de nohuttan buğday ve arpaya geçiş tespit edilmiştir. Benzer şekilde Adıyaman’da geçen yıl nohut ekili olan yaklaşık 90 bin dekar alandan bu yıl buğday ve arpaya geçiş olacağı tespit edilmiştir.

Dünya Nohut Üretim Miktarı

FAO verilerine göre 2018 yılında nohut üretimi 17.2 milyon ton olup ortalama verim 965 ha/da’dır. Dünya nohut üretiminde 2018 yılı itibariyle 11.4 milyon tonluk üretim ile Hindistan ilk sırada yer alırken, 998 bin ton ile Avustralya ikinci, 630 bin ton ile Türkiye üçüncü sırada yer almaktadır.

Nohut ithalat ve ihracatı

Dünyada 1.8 milyon ton nohut ithalatı yapılmaktadır. Nohut ithalatı yapan ülkeler içerisinde 2018 yılı verilerine göre Pakistan 377 bin ton ile ilk sırayı almaktadır. Türkiye ise dünya nohut ithalatı yapan ülkeler içerisinde 13 bin ton ile 21. sırada yer almaktadır.

Dünya nohut ticaretine yönelik 2019 yılı verilerine göre nohut ihracatında Rusya 467 bin ton ile birinci sırada yer almaktadır. Türkiye’nin aynı yıllarda ihracattaki payı ise 117 bin tondan %8,5 artarak 127 bin tona yükselerek Türkiye ihracatta 5. sırada yer almaktadır.

 Nohut Ekim Alanlarımız

Ülkemizde 2019 yılı nohut ekim alanları, coğrafi bölgelere göre incelendiğinde 3.1 milyon ton %60,8’ini İç Anadolu, 770 bin ton %14,8’ini Güneydoğu Anadolu, 442 bin ton %8,5’ini Akdeniz, 411 bin ton %7,9’unu Ege, 262 bin ton %5’ini Karadeniz, 91 bin ton %1,8’ini Doğu Anadolu ve 66 bin ton ile %1,3’ünü Marmara bölgesi oluşturmaktadır. 2019 yılında Türkiye nohut ekim alanlarında %11,65’ lik paya sahip olan Kırşehir 607 bin da ile birinci sırada yer alırken, Yozgat 601 bin da ile ikinci, Ankara ise 539 bin da ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Nohut Üretimimiz

Baklagiller içerisinde 630 bin ton ile en fazla üretimi yapılan nohuttur. Türkiye 2019 yılı nohut üretimi coğrafi bölgelere göre incelendiğinde 372 bin ton %59,0’ını İç Anadolu, 112 bin ton %17,2’sini Güneydoğu Anadolu, 51 bin ton %8,0’ını Akdeniz, 39 bin ton %6,2’sini Karadeniz, 38 bin ton %6’sını Ege, 10 bin ton %1,6’sını Doğu Anadolu ve 7 bin ton ile %1,4’ünü Marmara bölgesi oluşturmaktadır.

Nohut Tüketimimiz

Türk mutfağında önemli bir yeri olan nohut 2018 yılı toplam kuru baklagil tüketimi içinde %39 oranla en fazla tüketilen baklagildir.

Kişi başına tüketim ise 5,2-5,8 kg arasında değişim göstermiştir.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı