Önemli Hava Kirleticilerinin Emisyonları Azalmaya Devam Ediyor

29 Haziran 2023 10:19 Çevre
resimler-haber/hava_kirliliği_3OvBBgl.webp
google news

Önemli hava kirleticilerinin emisyonları AB genelinde azalmaya devam ediyor ve amonyağın azaltılması en büyük zorluğu oluşturuyor.

AB hukuku kapsamında izlenen önemli hava kirleticilerinin emisyonları, 2005'ten bu yana bir eğilim göstererek çoğu AB Üyesi Devlette düşmeye devam etti. Ancak, en sorunlu alan, çoğunlukla tarım sektörü tarafından salınan amonyak emisyonlarını azaltmak olmaya devam ediyor.

AB Üye Devletleri tarafından sağlanan hava kirliliği verilerinin en son yıllık Avrupa Çevre Ajansı (EEA) analizi 28 Haziran 2023 günü yayınlandı.

2021'de 13 Üye Devlet, beş ana kirleticinin (nitrojen oksitler, metan olmayan uçucu organik bileşikler, amonyak, kükürt dioksit ve ince partikül madde) EEA değerlendirmesine göre. On üç Üye Devlet, beş ana hava kirleticisinden en az biri için bunu yapamadı (ve bir Üye Devlet bu yıl rapor vermedi). 2005'ten bu yana genel düşüş eğilimi, aynı dönemdeki ekonomik büyümeye rağmen devam ediyor.

EEA açıklaması, Üye Devletler tarafından 2021 emisyonları için 2023'te bildirilen mevcut en son verilere dayanmaktadır. Direktif kapsamında düzenlenen beş ana hava kirleticinin emisyonlarının azaltılmasına yönelik kaydedilen ilerlemeyi açıklamaktadır. 2020-2029 için emisyon azaltma taahhütlerine karşı Üye Devlet performansının yanı sıra 2030'dan itibaren geçerli olacak daha iddialı azaltma taahhütlerine ulaşma yolunda kaydettikleri ilerlemenin bir değerlendirmesini sunar.

2030 ve sonrası için daha fazla azaltım elde etmek, neredeyse tüm AB ülkeleri için neredeyse tüm kirleticiler için önemli bir zorluk olacak, çünkü açıklamaya göre bazı kirletici emisyonları için azaltma oranı artık dengeleniyor. Bir istisna, birçok ülkenin 2030 azaltım taahhüdüne zaten uyduğu kükürt dioksittir. Kükürt dioksit emisyonu asitlenmeye katkıda bulunur ve diğer zararlı etkilerin yanı sıra ekosistemlere ve binalara verilen zarardan sorumludur.

Amonyak emisyonlarını azaltmak en büyük zorluk olmaya devam ediyor. Amonyak emisyonları, diğer çevresel olumsuz etkilerin yanı sıra bilinen ötrofikasyon olgusuna yol açan su ekosistemlerinde aşırı nitrojen varlığına katkıda bulunduğundan endişe vericidir. Amonyak ayrıca sağlığa çok zararlı ince partiküllü maddenin öncüsüdür. On Üye Devlet, 2020-2029 azaltma taahhütlerini yerine getirmek için amonyak emisyonlarını 2021 seviyelerine kıyasla azaltmak zorunda kalacak. Tarım sektörü, AB'deki toplam amonyak emisyonlarının %93'ünden sorumlu olan başlıca kaynaktır. 2005'ten bu yana, amonyak emisyonları birçok Üye Devlette yalnızca biraz azaldı ve hatta bazı durumlarda arttı.

Kaynak
EEA