Opensense İle Tanışın

07 Nisan 2023 19:56 Çevre
resimler-haber/open_yağmur_projesi.webp
google news

Yağış ölçümleri hava durumunu tahmin etmek için önemlidir. Yağışın yoğunluğu, yeri ve şekli hakkında bilgi verir, örneğin yağmur veya kar. Ayrıca, gelecekteki değişiklikleri tahmin etmeye yardımcı olan uzun vadeli iklim değişikliklerini anlamamıza da katkıda bulunur.

Yağış, mahsulün büyümesini ve üretimini doğrudan etkilediği için tarımda çok önemli bir rol oynar. Doğru yağış ölçümleri, çiftçilerin ekim ve hasat hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Ayrıca yağış, su kaynaklarının yönetiminde önemli bir faktördür. Su yöneticileri, yağışları ölçerek, toplulukların ve ekosistemlerin ihtiyaçlarını karşılamak için su depolama ve dağıtımı hakkında kararlar alabilir.

Şu anda yağış, yağmur göstergeleri, kar göstergeleri ve hava durumu radarı dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanılarak ölçülmektedir. Ancak, bu ölçümlerin doğruluğu ve kapsamı, özellikle uzak ve kırsal alanlarda sınırlı olabilir. Yağış ölçümlerini iyileştirmek için, uydu tabanlı yöntemler ve iyileştirilmiş yer tabanlı araçlar gibi yeni teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi devam etmektedir. Ek olarak, birden çok kaynaktan gelen veriler, yağış düzenlerinin daha kapsamlı bir görünümünü oluşturmak için birleştirilebilir.

Karayolu trafiğinin yönetimi, rüzgar türbini performansının optimizasyonu veya gelişmiş uydu iletişim sistemlerinin yayılma bozukluğunun hafifletilmesi gibi su döngüsüyle doğrudan ilgili olmayan çeşitli alanlarda da operasyonel yağış gözlemlerine ihtiyaç vardır.

Uzaktan algılamadaki ilerlemelere rağmen, yağış gözlemleri, Dünya'nın su döngüsünün tanımındaki en zayıf halkalardan biri olmaya devam ediyor. Bu, özellikle iklim değişikliği, hızlı kentleşme nedeniyle insan kaynaklı hidrolojik değişiklikler ve buna bağlı olarak aşırı olayların sıklığı ve büyüklüğündeki artış karşısında kritiktir.

Bununla birlikte, hava durumu radarı ve yağmur ölçer ağlarından elde edilen mevcut yağış gözlemleri, özellikle kentsel ve dağlık alanlarda her zaman yeterli değildir. Daha az gelişmiş bölgelerde, hava durumu radarları genellikle hiç mevcut değildir ve ölçüm ağları seyrektir.

Fırsatçı algılama, kıta ölçeğinde standart yağış izleme ağlarının mekansal ve zamansal çözünürlüğünü, bunları ticari mikrodalga bağlantıları veya geniş bant uydu terminalleri gibi kişisel meteoroloji istasyonlarından veya birincil olarak yağış izleme için tasarlanmamış cihazlardan alınan ölçümlerle tamamlayarak büyük ölçüde iyileştirebilir.

Fırsatçı sensörlerin sayısı, geleneksel yerinde gözlemlerin sayısını çoktan aştı ve katlanarak artıyor. Bununla birlikte, bu verilerin operasyonel olarak nasıl erişilebilir hale getirileceği, bu gözlemlerin sağlam kalite kontrolünün nasıl sağlanacağı ve standart gözlem sistemlerine nasıl entegre edileceği hala net değil.

OpenSense ile tanışın

Bu zorluğa yanıt vermek için, Fırsatçı Yağış Algılama Ağı anlamına gelen COST Eylemi OpenSense, farklı fırsatçı sensörleri araştıran bilim adamlarını, ulusal hava servislerinden uzmanları, sensör ağlarının sahiplerini ve yağış ürünlerinin son kullanıcılarını bir araya getirerek bir pan- Avrupa araştırma topluluğu.

2021'de başlatılan OpenSense, 30 Avrupa ülkesinden 110 bilim insanı ve uzmanı bir araya getiriyor. Ağ, su döngüsünün tanımını, anlaşılmasını ve modellenmesini geliştirmek için fırsatçı yağış algılama alanındaki araştırmacıların ve paydaşların çalışmalarını senkronize etmeye yönelik benzersiz bir çabadır.

Birkaç bireysel araştırma projesi bu alandaki bilimsel temeli oluşturmuştur, ancak bu bireysel gelişmeleri birbirine bağlamak ve uyumlu hale getirmek için hiçbir çaba gösterilmemiştir. Yağışın fırsatçı olarak algılanması, ilerlemek için veri ve bilgi alışverişi için standartlaştırılmış kıyaslama veri kümeleri ve standartlaştırılmış arayüzler etrafında bir araştırma topluluğunun oluşturulması gereken bir aşamadadır.

Kaynak
OpenSense