Sağlık İstatistikleri Yıllığı Yayımlandı, Sağlık Hizmetindeki Gelişmeler Nasıl

02 Ekim 2021 17:22 Gündem
resimler-haber/sağlık_bakanlığı_son_istatistikler.jpg
google news

 T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanmakta olan Sağlık İstatistikleri 2020 Yıllığı Haber Bülteni yayımlandı. 

Açıklanan verilere göre;

-2020 yılında enfeksiyon hastalıklarının insidansı (100.000 nüfusta) 2019 yılına göre düşüş gösterdi.

-2020 yılında 1.534 hastane aktif olarak hizmet verdi. 2019 yılında Sağlık Bakanlığı hastane sayısı 895 iken 2020 yılında 900’e ulaştı. Üniversite hastane sayısı 68, Özel hastane sayısı ise 566 oldu.

-2019 yılına göre toplam hekime müracaat sayısı azaldı. 2020 yılında hekime müracaatın %42,2’si birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara yapılırken, %57,8’i ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapıldı. Kişi başı hekime müracaat sayısı 2019 yılında 9,8 iken %26,5 azalarak 7,2 oldu.

-Yatak doluluk oranı 2020 yılında %52,5 oldu. Kişi başı hekime müracaat sayısının en yüksek olduğu bölge Batı Marmara, yatak doluluk oranının en yüksek olduğu bölge Doğu Marmara, ortalama kalış gününün en yüksek olduğu bölge ise Batı Anadolu oldu.

sağlık bakanlığı logo resim

-Sağlık personeli sayısı 2019 yılına göre 2020 yılında arttı. Toplam hekim sayısı 2019 yılında 160.810 iken %6,5 artış göstererek 2020 yılında 171.259 oldu. Toplam personel sayısı ise 1.033.767’den 2020 yılında 1.142.469’a yükseldi. Hemşire, Ebe ve Diğer Sağlık Personelini kapsayan Yardımcı Sağlık Personeli sayısı bir önceki yıla göre %12,8 artarak 492.435 oldu.

-Bebek ölüm hızı (1.000 canlı doğumda) son beş yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. 

-112 Acil Yardım Ambulansı ve İstasyon sayısı arttığından ambulans ve istasyon başına düşen nüfus azaldı. 112 Acil Yardım İstasyonu başına düşen nüfus 2019 yılında 28.813 iken %4,9 azalarak 27.415’e, 112 Acil Yardım Ambulansı başına düşen nüfus ise 2019 yılında 15.451 iken %5,2 azalarak 14.641’e geriledi. Bölge bazında bakıldığında 112 Acil Yardım Ambulansı başına düşen vaka sayısının en düşük olduğu bölge, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oldu.