Sanatçı Tanıtma Kartı

07 Temmuz 2022 19:43 Kültür/Sanat
resimler-haber/Türk-İslam_Geleneksel_El_Sanatları_Atölyesi.webp
google news

Türkiye’deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimini ve görünürlüğünü artırarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde ustalara “Sanatçı Tanıtma Kartı” verilmektedir.

İcra ettiği sanatla ilgili geleneksel ve tarihi bilgiye sahip, bu alanda belli bir olgunluğa erişmiş, geleneksel el sanatlarının geleneğinden kopmadan, bu sanata ilişkin yeni teknikleri de uygulayabilen ustalar “Sanatçı Tanıtma Kartı”  almak için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu’na başvuruda bulunabiliyor.

“Sanatçı Tanıtma Kartı”, Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları, Halk Ozanları-Aşıkları/Şairleri ve Zakirlik, Mahalli Sanatçı ve Çalgı Yapımcısı ve Geleneksel Tiyatro alanlarında verilmektedir.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları

Sanayileşme, modernleşme, küreselleşme, tüketim kültürü ve teknoloji çağının getirmiş olduğu köklü ve hızlı değişimlerle yok olma tehlikesi altında olan geleneksel sanatları icra eden sanatçılar, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek destekleniyor, böylelikle geleneksel sanatların tanıtılması sağlanıyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu geleneksel sanatları; yurt çapında yapılan alan araştırmaları, tespit, arşivleme ve yayın çalışmaları ile “Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi”ne kaydederek toplumsal hafıza alanında önemli bir hizmet veriyor.
Türkiye genelinde bugüne dek Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’ne kayıtlı sanatçı sayısı 4 bin 381’e yükseldi.

Kaynak

Kültür ve Turizm Bakanlığı