Sigorta Limiti Güncellemesi

26 Aralık 2022 21:07 Ekonomi
resimler-haber/tasarrufunuz.webp
google news

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan yapılan açıklamada; “2023 yılı için geçerli olacak sigorta limiti, 400 bin TL olarak belirlendiği” bildirildi. Açıklamada “Bankalardaki birikimler, limitleri farklılık göstermekle birlikte, devlet güvencesi altındadır.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, adından da anlaşılacağı üzere, Türkiye’de bankalardaki mevduat ve katılım fonunu sigorta eden resmî kuruluştur.

Kurumumuz kurulduğu günden bugüne, rutin olarak, sigorta limitini güncellemektedir.

Güncelleme yapılırken, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınmaktadır.

Fon Kurulumuzun 15.12.2022 tarihli ve 595 sayılı kararıyla, 2023 yılı için geçerli olacak sigorta limiti, 400 bin TL olarak belirlenmiştir.

Türkiye’de faaliyet gösteren kredi kuruluşlarının (mevduat ve katılım bankalarının) yurt içi şubelerinde açılmış olan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının, anapara ve fer’ileri toplamının 400 bin TL’ye kadarı sigorta kapsamındadır.

Resmî kurumlara, kredi kuruluşlarına ve finansal kuruluşlara ait olan mevduat ve katılım fonu hesapları sigorta kapsamında değildir.” konusuna vurgu yapıldı.

Kaynak
TMFS