ICE-TEA Konferansı

08 Nisan 2021 23:27 Ekonomi
resimler-haber/haber_ice-tea.JPG
google news

Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) tarafından yapılan duyuruda,  7. Uluslararası Ekonomi Konferans'ın (ICE-TEA Konferansı) 9-11 Nisan 2021 tarihlerinde düzenleneceği  bildirildi.

Bildiriye göre;

COVID-19 salgınının ekonomik ve finansal etkisinin bir yıl boyunca derinlemesine değerlendirilmesiyle ilgili tüm ekonomik araştırma alanlarına odaklanacaktır. 

Konferans programı genel oturumları, panelleri ve katkıda bulunan bildirilerin sunumlarını içeriyor.

Bu yılki konferansın ana teması COVID-19 salgını olsa da konferans ekonomi alanındaki tüm teorik ve ampirik araştırmalara açıktır. Konferans, dünyanın her yerinden akademisyenleri fikir alışverişinde bulunulması, teorik ve uygulamalı araştırmalarda son sonuçların tartışılması ve gelecekteki ortak işbirlikleri için bir araştırma ağının oluşturulması için bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Söz Konusu Konferansın Teması

Neredeyse, ölümcül ve süper bulaşıcı bir virüs tehdidi altında, ilerisi için olumlu bir bakış açısı olmadan felaket  gibi bir yıl sonuna yaklaşıyoruz. İkinci enfeksiyon dalgası Avrupa'yı kasıp kavuruyor ve ABD'de kriz tırmanmaya devam ediyor, bu enfeksiyon dalgası vakalarda üçüncü zirvesini sürdürüyor.

Pandeminin ekonomik etkilerinin yanı sıra karar vericilerin politik tepkilerinin hem makro hem de mikro düzeyde derinlemesine etkinliğinin ayrıntılı değerlendirmeleri için araştırmacılara ve analistlere şimdi çok daha fazla bilgi ve veri sunulmaktadır.

Covid-19, birkaç hafta içinde dünyadaki sağlık sistemlerini dize getirerek Büyük Buhran'dan bu yana en şiddetli ekonomik krizi tetikledi. Ülkeler dükkanlarını kapattığında, pazarlarını kapattığında ve koronavirüsün önlenmesine yardımcı olmak için toplanma yerlerini kordon altına aldığında, bunu vatandaşlarının sağlığı ve iyiliği için acil bir endişeyle yaptılar.

Bu arada, COVID-19 salgını, küresel ekonominin kısa, orta ve potansiyel olarak uzun vadeli beklentilerini kökten değiştirdi. Kısa vadede, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, virüsün yayılmasını azaltmak ve bir sağlık krizini önlemek için fiziksel hareketliliği ve sosyal aktiviteyi sınırlayan sıkı önlemler aldıkça, ekonomik faaliyetler ciddi şekilde daraldı.

 Bu durum  gayrisafi  küresel hasılada benzeri görülmemiş bir düşüşe yol açıyor. Daha uzun vadede, 2021'in ötesinde, küresel ekonominin görünümü oldukça belirsiz. Küresel ekonomik aktivite, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85'inin birkaç hafta boyunca kapalı kaldığı bu yılın ikinci çeyreğinde benzeri görülmemiş bir düşüş yaşadı.

Dolayısıyla, bu önlemler sürdükçe, virüs  artık sadece vatandaşların sağlığı ve refahı için tek tehdit olmakla kalmıyor. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, artan işsizlik ve savunmasız yaşam koşullarında kilitlenmenin artmasıyla birlikte refahlarına yönelik artan tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır.

Politika yapıcılar, daha önce görülmemiş bir çabayla, gelirlere ve işlere yönelik ilk darbeyi tamponlamak için hızlı ve kitlesel bir tepki gösterdiler. Dünya çapındaki ülkeler, ABD ve AB, bunların arasında ilk sırada yer alıyor ve hane halklarına ve firmalara yaklaşık 12 trilyon dolar mali destek sağlayarak kurtarma için tarihi ve sıra dışı paketleri açıkladılar. Bu benzersiz para politikası eylemleri, kredi akışını sürdürerek milyonlarca firmanın iş hayatında kalmasına yardımcı oldu. Doğrudan hibe, seçici vergi avantajları, kamu garantileri veya pandemi nedeniyle zorluklarla karşılaşan şirketlere verilen kamu kredileri, kurtarma paketlerine örnektir.

•    Yükselen piyasalar ve düşük gelirli ve kırılgan devletler daha riskli bir durumla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Daha zayıf sağlık sistemleri var. Turizm ve emtia ihracatı gibi en çok etkilenen sektörlere yüksek oranda maruz kalıyorlar ve dış finansmana büyük ölçüde bağımlılar. Bol likidite ve düşük faiz oranları, birçok gelişmekte olan piyasanın borçlanmaya yeniden erişmesine yardımcı oldu. Fakat ne yazık ki, bu ülkeler dış finansman için elverişli bir ortamda değiller.

•    Düşük gelirli ülkeler bu krize zaten yüksek olan borç seviyeleriyle girdi ve bu daha da büyük hale geldi. Krizle savaşacaklarsa ve hayati politika desteğini sürdüreceklerse ve aynı zamanda onlarca yıl içinde elde edilen kalkınma kazanımlarının tersine çevrilmesini önlemek istiyorlarsa daha fazla yardıma hızlı bir şekilde ihtiyaçları olacak. Bu, daha iyi borç yönetimi ve şeffaflıkla birlikte daha fazla hibeye, imtiyazlı krediye ve borç ertelemesine erişim anlamına geliyor. Bazı durumlarda ise, kamu ve özel alacaklıların tam katılımıyla devlet borcunu yeniden yapılandırmak için küresel koordinasyon gerekli olacaktır.

•    Öte yandan, pandemi hem ülke içinde hem de topluluklar arasında ciddi ve sistemik eşitsizlikleri ortaya koydu.Daha genel olarak, sadece başka bir sağlık acil durumu karşısında değil, aynı zamanda iklim krizine, gelir dağılımındaki büyük eşitsizliklere, siber uzaydaki kanunsuzluk ve nükleer silahların yayılması risklerine karşı gösterdiğimiz tereddütlü tepkilerde de dünyanın kırılganlıklarının altını çizdi. Her yerde insanlar siyasi kuruluşlara ve diğer kurumlara olan güvenini kaybediyor.

•    Müdahale kapasitesindeki bu boşluk, farklılaştırılmış sonuçlar görmemizin bir nedenidir. Diğer bir neden, pandemiyi kontrol altına almak ve ekonomik faaliyetleri yeniden başlatmak için alınan önlemlerin etkinliğidir. Bu nedenle, daha çevreci, daha akıllı, daha kapsayıcı ve dinamik bir ekonomi inşa etmek için dünya çapında temel reformlara ihtiyaç vardır. Bu, güçlü ve sürdürülebilir bir iyileşme için gereken büyük yatırımları yönlendirmemiz gerektiği anlamına geliyor.

Kaynak: Türkiye Ekonomi Kurumu