SWAN Dalga Tahmin Modeli Nedir?

29 Mart 2021 22:40 Bilim
resimler-haber/Moren_haber_swan_dalga.jpg
google news

Kıyı ve deniz yapılarının tasarımında en önemli faktörlerden biri dalga karakteristikleridir. Bu nedenle, dalga karakteristiklerinin doğru tahmin edilmesi son derece önemlidir. Dalga iklim çalışmaları alan ölçümleri, ampirik çalışmalar, fiziksel modelleme ve sayısal simülasyonlarla gerçekleştirilebilmektedir. Uzun dönemli dalga parametrelerine sahip olabilmek için dalga parametrelerinin tahmininde üçüncü nesil bir spektral dalga modeli olan SWAN (Deniz Dalga Tahmin Modeli) kullanılmaktadır.

Yaklaşık olarak 50 ülkede 700 enstitü tarafından yaygın olarak kullanılan bu model ile, derin deniz dalga koşulları, rüzgâr, taban topoğrafyası, derin ve sığ sulardaki akıntı ve gelgit bilgilerine dayanarak kıyısal çevreler için düzensiz dalgalar hesaplanmaktadır. SWAN modeli; akıntı ve derinlikten kaynaklı yansımayı, lineer olmayan dalga ilişkilerini ve rüzgar kaynaklı dalga oluşumunu içermektedir. Model zamana ve yere bağlı dalga dağılımını, sığlaşmayı, rüzgarla dalga oluşumunu, taban sürtünmesini ve derinliğe bağlı kırılmayı, bitki örtüsü nedeniyle güç kaybını, engellere karşı yansımayı ve kırınımı hesaplar ve bu fiziksel hesaplamalar sonucu çıktılarını vermektedir. İşletim sistemi olarak hem Unix-Linux hem de Windows tabanlı ortamlarda çalıştırılabilmektedir.

SWAN Dalga Tahmin Modeli Ürünleri:

    • Belirgin dalga yüksekliği ve dalga periyotları
    • Ortalama dalga yönü
    • Dalga dağılımı
    • Dalga gücü