Yapay Işıklar Sadece Uykunuzu Bölmüyor

25 Temmuz 2022 22:31 Çevre
resimler-haber/3_road_trees_night_lights_autumn_forest_1280x720.webp
google news

İnsanlar gibi ağaçların da sirkadiyen saatleri vardır. Yakın zamanda yapılan bir bilimsel çalışma, yapay ışığın ağaçların daha erken yapraklanıp ve daha geç renk değiştirmesine neden olduğunu buldu.

Lin Meng ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada: “Artan antropojenik bir etken olan geceleri yapay ışık (ALAN) kullanımı yaygındır ve karasal ekosistem üzerinde potansiyel olumsuz etkilerle hızlı bir genişleme gösterir. Bununla birlikte, ALAN'ın karasal ekosistem süreçlerinin zamanlamasını etkileyen kritik bir faktör olan bitki fenolojisini etkileyip etkilemediği ve ne ölçüde etkilediği, sınırlı ALAN gözlemi nedeniyle keşfedilmemiştir.” Bu çalışmada, “ALAN'ın yaprak tomurcuklarının kırılma tarihini önemli ölçüde ortalama 9 gün ilerlettiğini ve yaprakların renklenmesini ortalama 6 gün geciktirdiği” tespit edilmiştir.  Ayrıca çalışma “gelecekteki iklim ısınma senaryolarında ALAN'ın yaprak tomurcuklarının kırılmasındaki ilerlemeyi hızlandıracağını ancak yaprakların renklenmesi üzerinde daha karmaşık bir etki yapacağını” gösterdi. Bu çalışmada, “Yoğunlaştırılmış ALAN'ın, araştırmak için disiplinler arası bir yaklaşım gerektiren önemli ekosistem işlevlerini ve hizmetlerini bozmada geniş kapsamlı ancak yeterince takdir edilmeyen sonuçlara sahip olabileceğini öne sürüyor. ALAN'ın ekosistemler, özellikle de yerleşik ve çevresindeki büyük şehirler üzerindeki etkisini en aza indiren aydınlatma stratejileri geliştirmek zordur, ancak takip edilmesi gerektiği” sonucuna varılmıştır.

Ağaçların da tıpkı insanlar gibi sirkadiyen bir ritmi vardır. Aydınlatma teknolojisindeki küçük bir değişim ağaçların gelecekte nasıl tepki vereceğini etkileyebilir.

Ağaçlar, spektrumun kırmızı kısmındaki ışığa en duyarlıdır. Floresan lambalar neredeyse hiç kırmızı yaymazken, sokak lambalarında yaygın olarak kullanılan yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar, yaygın olarak kullanılan LED lambalardan daha uzun dalga boylu kırmızı ışığa sahiptir. Bilim adamları, ışıklardaki bu değişikliklerin ön bahçedeki o akçaağaç ağacına yansıyıp yansımayacağı “hala bilinmiyor” diye yazdı.

Kaynak
Antropocene

Makale

Görsel