Yaşlanmanın İtici Gücü: Taurin

10 Haziran 2023 12:07 Yaşam
resimler-haber/centre-for-ageing-better-.webp
google news

Yaşlanma, organellerden organ sistemlerine kadar değişen fizyolojik değişikliklerle ilişkilidir, ancak bu değişikliklerin moleküler temelini anlamak için hala çalışıyoruz.

Yakın zamanda Science dergisinde yayınlanan bir makalede dolaşım sistemindeki yarı esansiyel amino asit taurin miktarının yaşlanmaya bağlı değişimi incelenmiş. Taurin takviyesinin farelerde yaşam süresini ve maymunlarda sağlık süresini iyileştirdiği belirlenmiş.

Taurin bir amino asittir, ancak onu protein oluşturan daha tanıdık amino asitlerden yapısal ve kimyasal olarak farklı kılan bir sülfonik asit ve bir b-amin içerir. Çoğu bitkide neredeyse hiç bulunmamasına rağmen taurin, hayvanların vücut ağırlığının %0,1'ini oluşturur.

Çalışmayı yapan Parminder Singh ve arkadaşları, dolaşımdaki taurindeki düşüşün, insanlar da dahil olmak üzere birçok türde yaşlanmanın bir özelliği olduğunu ve seviyelerin insan ömrü boyunca % 80 oranında düştüğünü göstermektedir.

Daha önceki araştırmalar, kandaki taurin konsantrasyonunun sağlıkla ilişkili olduğunu göstermiştir, ancak kandaki taurin konsantrasyonlarının yaşlanmayı etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Araştırmacılar, bu bilgi eksikliğini gidermek için, yaşlanma sırasında taurinin kan konsantrasyonunu ölçtü ve taurin takviyesinin çeşitli türlerde sağlık ve yaşam süresi üzerindeki etkisini araştırdı.

Çalışma sonunda, taurinin kan konsantrasyonu farelerde, maymunlarda ve insanlarda yaşla birlikte azaldığı görülmüş. Bu düşüşün yaşlanmaya katkıda bulunup bulunmadığını araştırmak için taurin takviyesi verilen farelerin ortalama ömrü %10 ila 12 arttığı ve 28 aylık yaşam beklentisi yaklaşık %18 ila 25 arttığı belirlenmiş. Maymunlarda da benzer etkiler gözlemlenmiş. Ayrıca, çok hücreli solucanlarda yapılan çalışmalar, taurinin yaşlanmanın çeşitli özelliklerini olumlu yönde etkilediğini ortaya çıkardı. Taurin, hücresel yaşlanmayı azalttığı, telomeraz eksikliğine karşı koruduğu, mitokondriyal disfonksiyonu baskıladığı, DNA hasarını azalttığı ve inflamasyonu zayıflattığı belirlenmiştir.

Sonuç olarak araştırmacılar, taurin eksikliğinin insanlarda da yaşlanmanın bir itici gücü olup olmadığını test etmek için, sağlık süresini ve yaşam süresini ölçen uzun vadeli, iyi kontrollü taurin takviyesi denemelerinin yapılması gerektiğini belirmektedirler.

Kaynak
Bilimsel Makale
Photo by Centre for Ageing Better on Unsplash