Türkiye’nin Katıldığı AB Programları ve Örnek Projeler

16 Mart 2022 20:02 Ekonomi
resimler-haber/2_bigstock-european-commission-eu-flags.webp
google news

AB programları, AB'ye üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek Avrupalılık bilincinin, yenilikçilik ve girişimcilik anlayışının yerleşmesini desteklemek, AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve Birliğin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Birliğin genişleme perspektifi doğrultusunda Birlik programlarının aday ülkelerin katılımına açılarak söz konusu ülkelerin AB politika ve çalışma yöntemlerini tanımaları, AB üyeleri ile çeşitli işbirlikleri geliştirmeleri amaçlanmıştır.

Türkiye 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye'nin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma" ile Programlara katılmaya başlamıştır.

Ülkemizin 2021-2027 döneminde AB programlarına katılımına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Aşağıdaki programlara Türkiye’nin önümüzdeki dönemde katılım sağlaması öngörülmektedir:

Erasmus Programı

Ufuk Avrupa

Avrupa Dayanışma Programı-ESC

Sivil Koruma Mekanizması

Yaratıcı Avrupa

Gümrükler

Vergilendirme

Türkiye’nin Aktif Olarak Katılım Sağladığı Birlik Programları

ERASMUS +

2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan AB programıdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

Ufuk Avrupa (Horizon Europe)

95,5 milyar avroluk bütçesiyle Ufuk Avrupa AB’nin araştırma ve inovasyon alanındaki temel programıdır. Program iklim değişikliği ile mücadele ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmanın yanında AB’nin rekabetçiliğinin ve ekonomik büyümesinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Örnek projeler:

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Araştırma ve Yenilik Programı tarafından finanse edilen ve ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Prof. Dr. Barış Salihoğlu tarafından koordine edilen BRIDGE-BS projesi, iklim kaynaklı ve antropojenik çoklu stres faktörlerinin Karadeniz'in ekosistem hizmetleri üzerindeki etkilerini anlamak ve tahmin etmek için gerekli öngörücü araçları ve yetenekleri geliştirmek için 2021’de başlatıldı.

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mary Lou O’Neil ile yöneticiliğini yürüttüğü KHAS Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin (GWSRC-KHAS) koordinatörlüğündeki GenderEX projesi, ocak ayı itibarıyla çalışmalarına başladı. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Ucal’ın koordinatörlüğünü üstlendiği AI4LABOUR projesi mayıs ayında; Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve UNESCO Dünya Miras Alanlarının Yönetimi ve Tanıtımı Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Yonca Erkan’ın koordinatörlük yaptığı CONSIDER isimli proje ise ekim ayında çalışmalarına başlıyor.

Kaynak
AB Başkanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Avrupa Birliğinin 2030 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Stratejisi Yayınlandı

AB Balık ve Deniz Ürünleri Tüketimini Teşvik Ediyor

Kadın İstihdamı Erkeklerinkinden En Az Üç Kat Daha Hızlı Artmalı