1.Kosova Savaşında Sultan Murat Nasıl Şehit Oldu?

27 Haziran 2021 18:00 Gündem
resimler-haber/osmanlı_savaş_tablo_1.kosova_moren_haber.jpg
google news

I. Kosova Savaşı veya Birinci Kosova Meydan Muharebesi, Sultan I. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Sırp kumandanı Lazar Hrebelyanoviç önderliğindeki çok uluslu Balkan ordusu arasında 28 Haziran 1389 tarihinde yapılan muharebedir.

Hüdavendigar unvanıyla da bilinen Sultan 1. Murat Osmanlı’nın Kuruluş Dönemindeki 3. Padişahıdır. Sazlıdere Savaşı ile Edirne’yi fethetmiş böylece Balkanlar Osmanlı’ya açılmıştır. Bu sebeple Osmanlı'ya karşı haçlı ittifakları oluşmaya başlamıştır. Sırplar, Bulgarlar, Macarlar ve Eflaklılar birleşerek Sırpsındığı Savaşı’nda Osmanlı’nın karşısına çıkmışlardır. Ancak başarılı olamamışlar, Osmanlı haçlılarla yaptığı bu ilk mücadelesini kazanmış ve haçlılara karşı ilk zaferini elde etmiştir. Osmanlı’nın karşısına daha sonra Çirmen Savaşı ile çıkmışlar ancak yine başarılı olamamışlardır.

Ancak Ploşnik’te Osmanlı ilk yenilgisini yaşamıştır. Bu yenilgi sonucunda umutlanan Balkan ittifakı Osmanlı’nın Avrupa’ya ilerlemesini durdurmak için 1. Murat komutasındaki Osmanlı orduları ile 1. Kosova Muharebesi’ni gerçekleştirdiler. Sultan Murat Balkanlarda ilerleyişini sağlamlaştırmayı ve Bosna’ya ulaşmayı amaçlarken; Balkan ulusları Osmanlı’nın ilerleyişi durdurmak, Osmanlı'nın  fethettiği yerlerden aldığı vergilerden kurtulmak ve balkanlara iskan politikasıyla yerleştirmeye başladığı Türkmenleri, geri göndermek istemişlerdir.

Sultan Murat savaşın sonunda savaş meydanında atıyla ilerlerken öldü sanılan Sırp asıllı Miloş Obilic tarafından suikaste uğramış ve hançerlenerek şehit düşmüştür. Bu minvalde savaşın sonucu farklı milletlerin kaynaklarında farklı kabul edilmekte ve ihtilafa düşülmektedir. Çünkü Sultan Murat öldüğünde oğlu Yıldırım Beyazıt birliklerini geri çekmiştir. Ancak ağırlıkta olan görüş savaşı Türklerin kazandığı yönündedir. Çünkü Osmanlı Balkanlardaki varlığını devam ettirmiştir.

Sultan Murat’ın şehit olmasının etkisiyle 1. Kosova Savaşı Sırp milliyetçiliğinin önemli tarihi olaylarından biri haline gelmiştir. Bugün de Sırpların benimsediği ve önemsediği bir muharebedir.
Sultan Murat ölümünden sonra Hüdavendigar (Hükümdar) unvanıyla anılmış ve naaşının taşınamayacak bir kısmı Kosova’da gömülürken bir kısmı Bursa’ya defnedilmiştir. Kosova’nın başkentinde bulunan türbesi “Meşhed-i Hüdavendigar” olarak anılmakta ve günümüzde halen ziyaret edilmektedir.


Kosova Efsanesi, Miloş'un Sırplarda Efsaneleşmesi
Türbe Viki
Data Yayınları, Tarih Konu Anlatımı, Turgut Meşe, Faruk Kaya