Trans-Vaccenic Asid Tümörlerin Tedavisi İçin Translasyon Potansiyeline Sahip

30 Kasım 2023 22:49 Yaşam
resimler-haber/yerli_sığır_ırklarımız_Trans-vaccenic_acid_moren_haber.webp
google news

Yakın zamanda Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmada, koyun ve ineklerden elde edilen et ve süt ürünlerinde bulunan bir besin maddesi olan trans-vaccenic asidin (TVA) kanseri yok eden bağışıklık hücrelerinin aktivitesini desteklediğini keşfedildiği bildirildi. Araştırmacılar, antitümör bağışıklığındaki rolleri açısından 255 kan besinini taradılar ve TVA'nın sitotoksik T hücrelerini aktive ettiğini buldular. Araştırmada, melanom veya kolorektal kanserli farelere TVA açısından zengin bir diyet verildiğinde tümör büyümesi, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında yavaşladı tespit edildi. Kanlarında daha yüksek seviyelerde TVA bulunan lenfomalı kişiler, kimerik antijen reseptörü (CAR) T hücresi tedavisi olarak bilinen bir tür immünoterapiye daha iyi yanıt verme eğilimindedir.

Diyetten elde edilen besinler, enerji ve biyosentetik yapı taşları sağlayarak ve düzenleyici moleküller olarak işlev görerek insan fizyolojisiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Bununla birlikte, insan vücudunda dolaşan besin maddelerinin belirli fizyolojik süreçleri etkilediği mekanizmalar büyük ölçüde bilinmemektedir. Burada, diyetteki transvaksenik asidin (TVA) efektör CD8+ T hücresi fonksiyonunu ve anti-tümör bağışıklığını in vivo olarak doğrudan desteklediğini göstermek için kan besin bileşiği kütüphanesine dayalı bir tarama yaklaşımı kullanıyoruz. TVA, insan sütünde zenginleştirilmiş trans yağ asitlerinin baskın formudur, ancak insan vücudu TVA'yı endojen olarak üretemez. İnsanlarda dolaşan TVA esas olarak sığır eti, kuzu eti ve süt ve tereyağı gibi süt ürünleri dahil olmak üzere geviş getiren hayvanlardan elde edilen gıdalardan gelir ancak diyetteki TVA'nın sırasıyla yalnızca %19 veya %12'si insanlar veya fareler tarafından rumenik asite dönüştürülür. Mekanik olarak TVA, kısa zincirli yağ asidi ligandları tarafından aktive edilen immünomodülatör G proteinine bağlı bir reseptör olan hücre yüzeyi reseptörü GPR43'ü etkisiz hale getirir. Böylece TVA, GPR43'ün kısa zincirli yağ asidi agonistlerini antagonize ederek, gelişmiş CD8+ T hücresi fonksiyonu için cAMP-PKA-CREB ekseninin aktivasyonuna yol açar. Bu bulgular, diyetten türetilen TVA'nın, konak içi bağırsak mikrobiyotasından türetilmiş kısa zincirli yağ asitlerinin aksine, CD8+ T hücrelerinin konakçı-dışsal yeniden programlanmasına yönelik bir mekanizmayı temsil ettiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle TVA, tümörlerin tedavisi için translasyon potansiyeline sahiptir.

​Kaynak

Makale

Resim: Tarım Kütüphanesi