Fındık Bahçesini Gübreleme Zamanı Geldi

30 Nisan 2021 22:12 Yaşam
resimler-haber/fındık_bahçesi_moren_haber.jpg
google news

Fındık bahçelerinde gübreleme fındıkta kaliteyi ve verimi arttıran en önemli etmenlerden biridir. 

Gübreleme yapılırken dikkat edilecek en önemli konulardan biri de gübreleme zamanıdır. Verilen gübreden en iyi verimi almak için bitkinin gelişim dönemleri dikkate alınmalıdır.

Kasım-Aralık: Kireç, yağmursuz havada ağacın taç izdüşümünde 30 – 40 cm oluşturulan dairesel banda serpilip toprağa karıştırılır.

Kasım - Şubat: Fosforlu ve potasyumlu gübreler ağacın taç izdüşümü altına bir karış derinlikte açılan 10–20 adet arasındaki çukurlara eşit olarak dağıtılıp üzeri toprakla kapatılır.

Mart: Azotlu gübrenin birinci yarısı kullanılır. Ağacın taç izdüşümünde 30–40 cm genişliğinde oluşturulan dairesel banda serpilip toprağa karıştırılır.

Mayıs ve Haziran: Azotlu gübrenin ikinci yarısı kullanılır. Mart ayında bahçeye verilen azotlu gübre ile aynı şekilde verilir.

Bitkiler ihtiyaç duydukları besin elementlerinin önemli bir bölümünü kökleriyle alırlar. Bu nedenle bitki ihtiyacının önemli bir kısmını topraktan yapılan gübreleme ile karşılar.

Ağaçların kök dağılımı eğimli arazilerde eğim yönünde daha fazlayken, düz arazilerde eşit dağılmaktadır. Bitkiler besin elementlerini kökleriyle aldığından eğimli arazilerde eğim yönünde daha fazla bitki besin elementini alacaktır. Bundan dolayı gübreleme yapılırken bitkinin kök dağılımı gözönünde bulundurulmalıdır. Fındıkta gübreleme yapılırken gübre, bitkinin taç izdüşümüne verilmelidir.