Yabancılara Verilen Çalışma İznine İlişkin Önemli Uyarılar

30 Nisan 2022 22:06 Gündem
resimler-haber/çalışma_izni_2514.webp
google news

Türkiye’ye gelmeyi düşünen yabancı ülke vatandaşlarına verilen çalışma iznine ilişkin işlemler ile ilgili olarak bazı hatırlatma ve önemli uyarılar bulunmaktadır.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Live in Türkiye platformu Türkiye’de bulunan ve Türkiye’ye gelmeyi düşünen yabancı ülke vatandaşlarına yol gösterici bir platform olarak hazırlanmıştır. Live in Türkiye platformunda “Çalışma İzni” ne ilişkin önemli bilgiler sunulmaktadır.

 Platformda çalışma izni hakkında önemli uyarılarda bulunulmaktadır. Platformun Türkiye’de çalışacak kişilere öneri ve uyarıları:

“Çalışma izni olmaksızın çalışmanız durumunda, hakkınızda sınır dışı etme kararı alınır, idari para cezası uygulanır ve kanunun çalışana sağladığı hak ve korumalardan faydalanamazsınız. Türkiye’de 15 yaşından küçük kimselerin çalıştırılması kesinlikle yasaktır! 15-18 yaş arası çocukların çalıştırılması da ebeveynlerin onayına ve belirli kısıtlamalara tabidir. Söz konusu kurallara uyulmaması durumunda iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda olumsuzluklar yaşayabilir ve ağır cezai yaptırımlara da maruz kalabilirsiniz.”

Çalışma izni başvuruları, süresinin uzatılması veya yenilenmesi e-Devlet kapısı üzerinden online olarak yapılmaktadır.

- Çalışma iznine başvururken ödenmesi gereken harç ve ücretler işverenin sorumluluğundadır.

- Geçici koruma sağlanan yabancılara, uluslararası koruma başvuru sahiplerine ve şartlı mülteciler için düzenlenen çalışma izin belgeleri ikamet izni yerine geçmez. Bu kişilere tanınan koruma ya da statü sona erdiğinde çalışma izni de sona erer.

- Çalışma izniyle çalışan geçici koruma sağlanan yabancıların geçici korumaları sona ererse çalışma izinleri de başka bir işleme gerek kalmadan sona erer. Çalışma izniyle çalışan uluslararası koruma başvuru sahiplerinin, uluslararası koruma başvuruları olumsuz sonuçlandığında çalışma izinleri de sonlandırılır.

- Çalışma izniyle çalışan yabancılar için aynı işveren yanında aynı işte çalışacak olmaları durumunda çalışma izni belgesinin süresinin dolmasına en fazla iki ay kala ve her halükarda çalışma izni süresi dolmadan önce çalışma izni uzatma başvurusu yapılmalıdır. Uzatma başvuruları da e-Devlet Kapısı üzerinden online olarak yapılmaktadır.

- Çalışma izni süresi dolmadan önce işçi veya işveren arasında iş akdinin sonlandırıldığı durumda çalışma izninin işveren tarafından iptal edilmesi talep edilmelidir. Çalışma izni iptal talepleri e-İzin sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır.

- Çalışma izniyle çalışan bir yabancının başka bir işveren yanında çalışmak istemesi durumunda öncelikle yeni işveren tarafından çalışma izni başvurusu yapılmalıdır, ardından mevcut işveren çalışma izni iptal başvurusunda bulunmalıdır. Yeni çalışma izni başvurusunda eski işverenden alınan çalışma izni iptal dilekçesi e-izin sistemine yüklenmelidir.

- Yabancılara düzenlenen çalışma izinleri yalnızca çalışma izninin verildiği işyeri ve adreste geçerlidir.

- İş hayatında hem işverenin hem de işçinin hak ve sorumlulukları bulunmaktadır. Çalışma izni alarak bir işverenin yanında çalışan yabancı, Türk vatandaşı ile aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir.

- Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışmak isteyen geçici koruma altındaki yabancılar, uluslararası koruma başvuru sahipleri ve şartlı mülteciler çalışma izni muafiyeti alarak çalışabilirler. Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışma izni muafiyeti başvuruları; çalışacak yabacıların kendileri tarafından kayıtlı oldukları ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapılır. Bu belgeler ücretsiz olarak düzenlenir.

Bağımsız çalışma izni, bazı şirket ortakları ile kendi işini kurarak bağımsız olarak çalışacak, ülkeye önemli bir katkı sunması beklenen profesyonel mesleklerde çalışacak yabancılar için öngörülmektedir. Fakat yabancılar, çalışmak için başvuruda bulundukları meslekler için ilgili kanunlarda geçen şartları yerme getirmek kaydıyla çalışabileceklerdir.

Öte yandan Live in Türkiye platformu Türkiye’ye yerleştikten sonra yapılması gereken sosyal güvenlik, abonelik, eğitim, barınma, ulaşım ve benzeri birçok konuda yol gösterici bilgiler sunmaktadır.

Kaynak
Live in Türkiye