Grafoloji Nedir? Yazıdan Ruh Hali ve Karakter Analizi

20 Kasım 2021 20:35
resimler-makale/moren_haber_el_yazisii.JPG
google news

El yazısı analizi, kişiliğin ve davranışın etkili ve güvenilir bir göstergesidir. Bu nedenle işe alım, ekip oluşturma, danışmanlık ve kariyer planlaması gibi birçok organizasyonel süreç için yararlı bir araç olarak görülmektedir.

Yazı yazılırken içinde bulunulan ruhi durumun yazı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Yazı kesin surette kişiseldir. Yazıda harflerin yazılması, birbirlerine yakınlıkları, bazılarına özen gösterilmesi gibi özellikler yer alır. Bu nedenle ruhsal durumun değişikliği yazıda kendini gösterir. Bazı esaslara dayanarak yazıdan, onu yazanın çocuk veya büyük mü olduğu, yazının normal veya kişinin bir değişmeye maruz kaldığı bir zamanda mı yazılmış olduğu neticesini çıkarmak mümkündür. Ancak Grafoloji yazı sahibinin geleceğinin nasıl olacağını göstermez.

grafoloji

Grafoloji en ciddi, sorumluluk ve bilimselliği gerektiren alanlara girerek modern dünyada yerini almıştır. Personel seçimi ile endüstride, hastalıkların teşhisiyle tıpta, suçluların belirlenmesi ile adli alanda, mesleğe yönlendirme ile eğitimde, rehberlik ve diğer benzeri uygulamalarla sosyal yapının her düzeyinde grafolojiden yararlanılmaktadır.

Yazı ve ruh halleri: Heyecan ile harflerin, kelimelerin yazılışında eşitsizlik, sükunet ile eşitlik, keder ile yazıda aşağıya doğru kayma, neşede yukarıya doğru yükselme, zevk anında yuvarlak şekil alma, halsizlikte harflerin ve kelimelerin yazılışında sıkışıklık, cömertlikte bilakis aralıklı ve geniş yazı, gurur ile yüksek ve basit, keskin şekiller gösteren yazı arasında ilişki gözükmektedir.

Yazı ve zeka ilişkisi: Grafoloji zeka ile ilgili hususları da tespit etmiş bulunmaktadır. Küçüklerin yazısında yazının henüz teşekkül etmemiş olmasından kaynaklanan tereddüt, olgunluk çağında yazıda katiyet ve göreceli bir intizam, çok ileri yaşlarda yorgunluk ve az veya çok titremeden kaynaklana düzensizlik görülür.

grafoloji

Yazı ve davranış: Yazıda görülen; yukarı çıkan, yatay olan, yükselen, aşağı doğru giden ya da dalgalı çizgiler kişinin davranışı hakkında bilgi sağlar. Örneğin cesareti kırılmış, karamsar bir kişi şevkten mahrumdur. Bu nedenle stili de cesaretsiz ve neşesizdir. El kendiliğinden sanki düşer ve çizilen çizgilerde el hareketine uyar. Öte yandan iyimser, ihtiraslı ve şevkli olan kişinin yazısında, kelimeler ve çizgiler sanki yükselir gibi görünür. Ancak, yazısındaki çizgiler kavisli, eğilir bükülür gibi görünen kişinin karakteri daha zor kavranır. Bu durumda, bu kişi zayıf iradeli, kolayca telkine kapılabilir bir kişi olabildiği gibi becerikli, işini bilir, hedefini tayin edebilen, hal ve şartlara uyan bir insan da olabilir.

Yazı ve akıl: Akıl maluliyeti hallerinin yazı üzerinde belirgin etkisi vardır: Erken bunamada bariz karışıklık, lüzumsuz harfler kullanma, aynı harfin üç dört defa arka arkaya sıralanması gözükür. Melankolikler’de ve genellikle ruhi bir çöküntü halinde bulunanlarda yazı küçük ve duraksamalıdır. Manyaklar’da yazı uzun ve serttir.

grafoloji

Yazı ve irade: Yazı yazarken uygulanan baskı irade hakkında bilgi verir. Yazı kişinin dengeli ve uyumlu bir kişiye mi? Yoksa kendini kapıp koyvermeye eğimli bulunan bir kişiye ait olduğu bilgisini verebilir.  Yakın zamanlarda yapılmış bazı araştırmaların sonucuna göre kuvvetli bir baskının bazı akıl hastalarında ve dengesizlerde rastlandığını ortaya çıkarmıştır. Yazı yazarken uygulanan tazyikin kuvveti, hiç şüphesiz ki, güçlü bir iradeye delalet etmekten uzaktır.

Bir kimsenin yazısını saklaması ve değiştirmeğe çalışması çok güçtür. Kısa bir metin yazmak halinde yazıyı değiştirmek mümkündür. Fakat uzun bir yazı yazan kimse iradesini ne kadar kullanırsa kullansın asıl yazısını gösterecek şekilleri çizmekten kendini men edemez.