AB Hayvan Refahı Mevzuatında Değişiklik

02 Ocak 2023 21:34 Yaşam
resimler-haber/thomas-iversen-hayvan_refahı.webp
google news

Avrupa Komisyonu hayvan refahı mevzuatının 2023'ün sonuna kadar en son bilimsel veriler ile uyumlu hale getirmek için gözden geçirilerek değiştirileceğini duyurmuştur. Bu değişiklik ile hayvan refahı kapsamının genişletileceği, uygulanmasının kolaylaştırılacağı ve nihai olarak hayvan refahının daha yüksek düzeyde sağlanacağı beklenmekte. Bu değişiklik doğrultusunda Komisyon, amacı AB hayvan refahı mevzuatında öngörülen değişikliklerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirmek olan bir Etki Değerlendirmesi hazırlamakta.

Hayvan refahı mevzuatındaki bu gözden geçirme ışığında Komisyon, Avrupa Gıda Güvenilirliği Otoritesini (EFSA) etlik piliçlerin, buzağıların, domuzların, yumurtacı tavukların, süt ineklerinin, ördek, kaz ve bıldırcınların refahı; buna ek olarak domuzların, sığırların, tek tırnaklıların, küçük ruminantların ve konteynerlerde taşınan hayvanların nakilleri esnasında refahı hakkında bilimsel görüşler geliştirmesi için yetkilendirdi.

Ayrıca Komisyon, diğer hayvan türlerini kapsayacak şekilde, 2023 ile 2028 yılları arasında göndermeyi planladığı hayvan refahı yönergelerini özetleyen bir yol haritasını EFSA'ya gönderdi.

Çiftlik düzeyinde hayvan refahı

Çiftlik hayvanları;  yumurta tavuğu, piliç, domuz ve buzağıları koruyan ve asgari standartları belirleyen mevcut mevzuat uygulanmaya devam edilecektir.

mevzuat “Beş Özgürlük”ün “eski moda” ilkelerine dayanmaya devam edecek ve Beş Alana dayalı daha modern hayvan refahı yaklaşımında aşağıdakilere dayalı olarak yüksek düzeyde hayvan refahı sağlamak için ortak ve kapsamlı hayvan refahı ilke ve gereksinimlerinin getirilmesi:

a) iyi beslenme (örneğin saman gibi liflerin buzağılar için adaptasyonu),

b) iyi çevre, (ör. hava kalitesi, havalandırma, nem, sıcaklık, tatlı su),

c) iyi sağlık (örneğin, hayvanların çiftçi tarafından iyi kontrol edilmesi, gerektiğinde uygun tedaviler, dış etkilere karşı da dayanıklı olan dayanıklı hayvan ırklarının kullanılmasıyla ölüm oranlarının sınırlandırılması),

d) uygun davranış (örneğin, tırmalama, yuva yapma, zıplama, uçma ve egzersiz yapma gibi doğal davranışlar sergileme) ve

e) pozitif zihinsel deneyimler (örn. sosyal temaslar).

Çiftlik balıkları:

Yeni bilimsel kanıtların ışığında, beş ana çiftlik balığı türünün (Atlantik somonu, sazan, gökkuşağı alabalığı, Avrupa levreği ve çipura) öldürülmesi için türe özel hükümler eklenecek ve bu türlerin mevcut gereksinimleri gözden geçirilerek bu türlerin refahını daha iyi sağlamak için bireysel izleme ve belirli tanımlar getirilecek

Kaynak:

Revision of the animal welfare legislation

Photo by Thomas Iversen on Unsplash