AB Komisyonu Balıkçıların Geleceğini 2050'ye Kadar Araştıracak

04 Aralık 2023 22:27 Ekonomi
resimler-haber/AB_balıkçılık.webp
google news

AB Denizcilik ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede “Geleceğin Balıkçıları” başlıklı proje hakkında bilgi verildi. Açıklamaya göre, AB Komisyonu, 2050 yılına kadar balıkçıların toplumdaki gelecekteki rolünü inceleyecek, AB çapında katılımcı bir proje olan  “Geleceğin Balıkçıları”nı başlattı.

Proje, mesleğin 2050 yılına kadar nasıl gelişeceğini anlamak için balıkçıların umutlarını, korkularını, beklentilerini ve ihtiyaçlarını araştıracak.

“Geleceğin Balıkçıları” aynı zamanda balıkçıların toplumdaki rolünün yüksek kaliteli deniz ürünleri sağlamanın ötesindeki genişlemesini de araştıracak.

Araştırma üç spesifik konuya odaklanacak:

  • Balıkçılık sektörünün uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve karlılığını ve balıkçı topluluklarının refahını etkileyen faktörler ve eğilimler: buna iklim değişikliğinin, biyolojik çeşitlilik kaybının ve kirliliğin etkileri dahildir; yeşil ve dijital geçiş; beceri geliştirme ihtiyacı; yaşlanan bir iş gücü; pazar dinamikleri; ve ticari gelişmeler.
  • Balıkçıların kimlikleri ve asıl işlerinin ötesindeki rolleri, özellikle deniz ortamının korunması ve restorasyonu, çevre turizminin desteklenmesi ve kıyı alanlarının geliştirilmesi.
  • Balıkçılar ve diğer denizcilik aktörleri arasındaki etkileşimlerden kaynaklanan zorluklar ve fırsatlar, özellikle denizcilik mekansal planlaması, yenilenebilir enerji dağıtımı, deniz ürünleri tedarik zincirinin organizasyonu, döngüsel ekonomi ve mavi ekonominin çeşitlendirilmesi konularında.

Proje, yerel düzeydeki balıkçıların ve ilgili aktörlerin görüş ve algılarının alınmasını içerecektir. Amaç, balıkçılarla birlikte zorluklar ve gelecekteki olasılıklar konusunda ortak bir anlayış geliştirmektir.

Bu daha sonra balıkçılık sektöründeki potansiyel geçişler için bilgi sağlayacaktır. 'Geleceğin Balıkçıları' Avrupa kurumlarına önemli karar alma araçları sağlayacak. Eş zamanlı olarak çalışma, gelecek nesil balıkçıları çekebilecek ve elde tutabilecek sürdürülebilir bir sektöre nasıl geçilebileceğini değerlendirecek.

Proje Aralık 2024'e kadar sürecek. 2024 baharında çok çeşitli paydaşların yer aldığı katılımcı bir başlangıç ​​etkinliği düzenlenecek.

Projeye katkıda bulunmak istiyorsanız lütfen projeyi Komisyon adına üstlenen yüklenici olan Tetra Tech'ten Macarena Davies ([email protected] ) ile iletişime geçin.

Kaynak

Denizcilik ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

Resim: ©Jumpot Tharungsri/stock.adobe.com