Avrupa Komisyonu, 2023 yılı için Sağlık ve Gıda Denetim ve Analiz Çalışma Programı’nı Yayımladı

15 Ocak 2023 10:54 Yaşam
resimler-haber/ab_gıda.webp
google news

Avrupa Komisyonu, gıda ve yem güvenilirliği, gıda kalitesi, hayvan sağlığı ve refahı, bitki sağlığı, kalitesi ve insan sağlığının belirli alanlarında AB standartlarının üye ülkelerde ve AB'ye ihracat yapan üçüncü ülkelerde gerektiği gibi uygulandığını doğrulamak için 2023 yılında 288 kontrol gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bu 288 kontrolün 165'i denetim ve benzeri kontroller ve 123'ü AB üye ülkelerin ve üçüncü ülkelerin kontrol sistemlerini değerlendiren analizler (Belge kontrolleri) olacak.

Planlanan kontrollerin seçimi, kapsamlı bir önceliklendirme sürecinden kaynaklanıyor. Bu önceliklendirme, yasal yükümlülüklere, ilgili sektörlerde ortaya çıkan risklere ve Komisyonun siyasi önceliklerine, özellikle Çiftlikten Çatala Stratejisi’ne dayanıyor.

Denetimlerin ve benzeri kontrollerin sonuçları Avrupa Komisyonu'nun internet sitesinde kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bu kontroller, AB tüketicilerini korumak için tasarlanmış olup çalışma programı ayrıca 2023 için planlanan diğer faaliyetleri de kapsamaktadır. Bunlar arasında, “Daha Güvenilir Gıda için Daha İyi Eğitim (BTSF)” programının yönetimi, pestisitlerin sürdürülebilir kullanımına ilişkin politikanın geliştirilmesi, AB gıda sisteminin çevresel ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunulması ve çok yıllı ulusal kontrol planlarına ve ulusal denetim sistemlerine ilişkin üye ülke yetkilileri ağlarının yönetimi yer almaktadır.

Kaynak
AB