Atatürk'ün Vasiyeti ve Vasiyetini Yazdığı Köşk

10 Kasım 2022 09:05 Kültür/Sanat
resimler-haber/atatürk_vasiyetini_trabzon_yazdı_.jpg
google news

Mustafa Kemal Atatürk vasiyetini hastalığının başladığı dönemlerde "Sonbahar Gezisi" olarak da anılan Anadolu'ya yaptığı gezilerden birinde ziyaret ettiği Trabzon'da beyan etmiştir. Olayın gerçekleştiği köşk, Trabzon'da Atatürk Köşkü olarak bilinir ve Kültür Bakanlığına bağlı bir müzedir. 

Atatürk Trabzon'a toplamda üç kez ziyarette bulunmuştur. İlki 1924 yılında olmuştur. Bu ziyaretinde 1913 yılında yaptırılan ve Cumhuriyetin ilanından sonra özel idarenin eline geçen Çamlık mevkiindeki köşkte misafir edilmiştir. Bunun üzerine dönemin belediye başkanı, köşkü özel idareden satın alarak Atatürk’ün kullanımına tahsis etmiştir. Atatürk ikinci ziyaretini bundan sonra 1930 yılında gerçekleştirmiş ve bu köşkte kalmıştır.

Atatürk Eylül 1938'de Trabzon'a son ziyaretini gerçekleştirmiş, bu ziyaretinde "Mal ve Mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime bağışlamakla ferahlık duyacağım. İnsanın serveti kendi manevi kişiliğinde olmalıdır. Ben büyük milletime daha çok şeyler vermek istiyorum.” diyerek bütün mal ve mülk varlığını hazineye bağışladığını noter huzurunda tescil ettirdiğini duyurmuştur.

ATATÜRK'ÜN VASİYETİ

5 Eylül 1938’de Mustafa Kemal Atatürk’ün el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetnamenin içeriği ise şöyle:

“Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya’daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi’ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum:

1) Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır.

2)  Her seneki nemadan, bana nisbetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule’ye ayda bin, Afet’e 800, Sabiha Gökçen’e 600, Ülkü’ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile’ye şimdiki yüzer lira verilecektir.

3) Sabiha Gökçen’e bir ev de alınabilecek ayrıca para verilecektir.

4) Makbule’nin yaşadığı müddetçe Çankaya’da oturduğu ev de emrinde kalacaktır.

5) İsmet İnönü’nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır.

6) Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil kurumlarına tahsis edilecektir.” 


Kaynak: Türk Tarih Kurumu
www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih