Dünya Gençlik Becerileri Günü

16 Temmuz 2022 20:14 Yaşam
resimler-haber/gençlik_berecileri_günü.webp
google news

2030 Gündemi için önümüzdeki On Yıllık Eylem sırasında, gençlerin küresel süreçlere tam katılımı, olumlu değişim ve yenilik yaratmak için hayati önem taşımaktadır.

2014 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, gençleri istihdam, insana yakışır iş ve girişimcilik becerileriyle donatmanın stratejik önemini kutlamak için 15 Temmuz'u Dünya Gençlik Becerileri Günü olarak ilan etti. O zamandan beri, Dünya Gençlik Becerileri Günü, gençler, teknik ve mesleki eğitim ve öğretim (TVET) kurumları, firmalar, işveren ve işçi örgütleri, politika yapıcılar ve kalkınma ortakları arasında diyalog için eşsiz bir fırsat sağlamıştır.

Dünya Gençlik Becerileri Günü 2022, iklim değişikliği, çatışma, devam eden yoksulluk, artan eşitsizlik, hızlı teknolojik değişim, demografik geçiş ve diğerleri gibi zorluklarla bağlantılı olan COVID-19 pandemisinden sosyo-ekonomik toparlanmaya yönelik ortak çabalar arasında gerçekleşti.

BM Genel Sekreteri António Guterres Dünya Gençlik Yetenekleri Günü nedeniyle yaptığı açıklamada “Gençler değişimin itici güçleridir ve geleceklerini etkileyen kararlara tamamen dahil olmalıdırlar. Birleşmiş Milletler Gençlik 2030 stratejisinin rehberliğinde, herkesi Zirvede ve sonrasında gençlik becerilerinin gelişimi için bir öncelik olarak hareket etmeye çağırıyorum.” ifadelerinde bulundu.

2014 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, gençleri istihdam, insana yakışır iş ve girişimcilik becerileriyle donatmanın stratejik önemini kutlamak için 15 Temmuz'u Dünya Gençlik Becerileri Günü olarak ilan etti. O zamandan beri, Dünya Gençlik Becerileri Günü, gençler, teknik ve mesleki eğitim ve öğretim (TVET) kurumları, firmalar, işveren ve işçi örgütleri, politika yapıcılar ve kalkınma ortakları arasında diyalog için eşsiz bir fırsat sağlamıştır.

Genç kadınlar ve kızlar, engelli gençler, daha yoksul hanelerden gelen gençler, kırsal topluluklar, yerli halklar ve azınlık gruplarının yanı sıra şiddetli çatışma ve siyasi istikrarsızlığın sonuçlarına maruz kalanlar, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi nedeniyle dışlanmaya devam ediyor. Buna ek olarak, kriz, iş dünyasının halihazırda geçmekte olduğu birkaç geçişi hızlandırdı ve bu da pandemi aşıldıktan sonra talep edilecek beceri ve yetkinliklere ilişkin belirsizlik katmanları ekledi.

Kaynak
UN