Görme Engelliler İçin Akıllıgözlük

08 Ağustos 2022 21:11 Bilim
resimler-haber/eyefam_1.webp
google news

Ülkemizin gençleri insanlık yararına teknoloji ve projeler üretmektedir. Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde okuyan Ahmet Özyörük, Fatih Özgür ve Murat Arslan’nın kurduğu EYEFAM takımı farklı alanlardaki yeteneklerini kullanarak ülkeye teknolojik ve ekonomik anlamda katkı sağlayıp insanların refahı için çalışmaktadırlar.

Projede, görme engelli bireylerin dışa bağımlılığını azaltarak günlük aktivitelerine yardımcı olmayı, sosyal hayatlarında aktif olmalarını ve toplum tarafından dışlanma korkusunun önüne geçmeyi sağlayacak bir akıllı gözlük geliştirmek hedeflenmektedir.

Projede bu amaca uygun olarak yazılım geliştirilecek ve bu geliştirilecek yazılım uygun bir donanım ile desteklenecektir. Aynı zamanda geliştirilecek çözüm mobil uygulama ile tümleşik olacaktır.

Engelli bir birey için en temel sorun, çevresiyle etkileşimin az olması durumudur. Görme yetisi düşük veya hiç olmayan bireyler hayatlarını bazı bağımlılıklar, sınırlamalar ve kendilerine özel olarak geliştirilmiş ortamlarda hayatlarını idame ettirmek zorunda kalmaktadır.

Yaptığımız teknolojik gözlük sayesinde görme engelli bireylerin herhangi birinin desteğine ihtiyaç duymadan etrafındaki çevreyle, insanlarla ve nesnelerle etkileşim içerisine girebilmesi sağlanmaktadır.

Kısacası gözlük bireyin gören gözü olacaktır.