Sağlık Hizmetlerinde Dijital Denetim Başlıyor

23 Ekim 2021 13:10 Sağlık
resimler-haber/den-iz-sistemi-denetim-sağlık-bakanlığı-web-sitesi.jpg
google news

Denetim ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığına verilen, sağlık tesislerinin ve bu tesislerde sunulan sağlık hizmetlerinin denetimi ve idari yaptırım uygulanması yetkisi il ve ilçelerde sağlık müdürlükleri eliyle yürütülmekte.

Bakanlığın, Den-İz olarak adlandırılan sisteme entegre yeni dijital dönüşüm projesiyle denetim süreçlerinin tamamında geleneksel kağıtla denetimin değil, dijital denetimin gerçekleştirilmesi amaçlanmakta.

Bu hedef doğrultusunda, “Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi, kısaca (Den-İz)” adıyla gerçekleştirilecek projeyle ülke genelini kapsayacak şekilde 81 ilde dijital uygulama yoluyla denetim hayata geçirilecek. Denetimler yine il sağlık müdürlüğünce, ancak Den-İz Sistemi üzerinden yürütülecek.

Bu sistem ilk aşamada; özel sağlık tesislerinin olağan (rutin) denetimlerini gerçekleştirecek. Vatandaşların sosyal paylaşım siteleri ve benzeri iletişim kanallarındaki hizmet faaliyetlerine dair şikâyet, ihbar ve bildirimleri üzerine gerçekleşen olağan dışı denetim de bu kapsamda değerlendirilecek.

Ocak ayının ilk günü uygulanmaya başlanacak projeyle, ülke genelinde faaliyet gösteren tüm sağlık tesislerine (Sağlık Bakanlığı/Üniversite/Özel) yönelik, yürütülen sağlık tesisleri denetim süreçleri, Den-İz Sistemi üzerinden gerçekleştirilmeye başlanacak.

Bu bağlamda; hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler, muayanehaneler, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesisleri, laboratuvarlar, kan transfüzyon merkezleri, sağlık turizmi aracı kuruluş ile uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi, terapötik aferez merkezleri, acil servisler, yoğun bakımlar vb. gibi ülke genelinde sağlık hizmeti sunumu yapan tüm kurum ve kuruluşlar artık kağıtsız denetime tabi tutularak, denetim süreçlerinin tamamı sağlık tesisleri denetim ve izleme sistemi (Den-İz)üzerinden gerçekleştirilecek.

https://deniz.saglik.gov.tr/ Adresinde sistemin kullanıcıları için tanıtıma ve kullanımına dair açıklamalar yapılmış.